Afbouwkeur encyclopedie

Header over Afbouwkeur.jpg

Kaleilaag. Osmose. Aanbranden. Wapeningsgaas. Er zijn heel veel afbouw specifieke termen. Zoals zoveel beroepsgroepen heeft ook de (af)bouwbranche naast het ‘gewone’ Nederlands nog een eigen woordenschat. Vakbroeders verstaan elkaar doorgaans wel, maar we willen geen ‘bouwbylonische’ spraakverwarring. Daarom een afbouw encyclopedie om een groot (en nog steeds groeiend) aantal vaktermen toe te lichten.

A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  I  -  J  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  W  -  X  -  Y  -  Z

Eclecticisme

Bouwstijl waarbij men de vormen van verschillende bouwstijlen combineert tot een nieuw geheel. In het laatste kwart van de 19e eeuw beoogde men met de combinatie van verschillende stijlelementen vooral een schilderachter effect te bereiken.

Eenlaagse dekvloer

Ook wel enkelvoudige dekvloer genoemd. Dit is een dekvloer waarop een eindafwerking komt in de vorm van een toplaag. Dit kan zijn een plavuizen vloer, een natuursteen vloer, maar ook parket kan met een onderlaag direct op de dekvloer worden aangebracht.

Egalisatielaag

Dunne laag die op een dekvloer wordt aangebracht om een glad en/of vlak oppervlak te verkrijgen ten behoeve van de vloerbedekking.

Egaliseren

De vlakheid van een oppervlak verbeteren.

EIB

Economisch Instituut voor de Bouw.

Eierlijst

Geornamenteerd lijstwerk met eivormige motieven, afgewisseld door spitse punten.

Eigen gewicht

Gewicht van een bouwelement.

EIM

Economisch Instituut Midden- en Kleinbedrijf.

EKB

Externe Kwaliteitsborging.

Elasticiteit

Veerkracht, rekbaarheid, flexibiliteit; mate waarin een materiaal in staat is onder belasting vervormingen te ondergaan en na het opheffen van de belasting naar zijn oorspronkelijke vorm terug te keren, zonder dat daardoor zijn eigenschappen veranderd zijn.

Elasticiteitsmodulus (E-modulus)

Een getal dat de mate van stijfheid / starheid van een materiaal aangeeft.

Elektrische geleiding

Vermogen van een dekvloer om elektrische stroom te geleiden.

Elementenstelmachine

Machine waarmee elementen, bijvoorbeeld kalkzandsteen blokken, gelift, verplaatst en gesteld kunnen worden.

E-Modulus

Een getal dat de mate van stijfheid / starheid van een materiaal aangeeft.

Empirestijl

Bouwstijl uit het begin van de 19e eeuw, ten tijde van de Franse overheersing, gebaseerd op de hernieuwde kennismaking met antieken d.m.v. opgravingen e.d. Toepassing van elementen uit de Egyptische, Etruskische en Romeinse bouwkunst. De term wordt vaker toegepast voor de meubel- en interieurkunst uit deze periode.

Empirevenster

Een hoog en smal zes-of achtruits venstertype met verbrede middenstijl. Het is geïnspireerd op het Franse draaivenster, maar wordt als schuifvenster uitgevoerd.

Emulgator

Stof die het ontstaan van een emulsie bevordert en die het samenklonteren van de druppels in een emulsie tegengaat.

Emulsie

Innige vermenging van fijne vloeistofdeeltjes, voornamelijk van harsen of vetten in een andere vloeistof tot een melkachtig geheel (bijvoorbeeld colloïdale verdeling van een vloeistof in een andere).

Enkel regelwerk

Draagconstructie voor verlaagde plafonds van houten of metalen regels ten behoeve van de montage van b.v. gipsplaten.

Enkel skelet

Frame van hout of metalen profielen bedoelt om scheidingswanden te maken. Tegen het frame worden b.v. gipsplaten geschroefd.

Enkelvoudige dekvloer

De enkelvoudige dekvloer is een dekvloer die in één keer op de draagvloer wordt aangebracht. Al dan niet met wapening. De mortel wordt meestal met additieven aangemaakt om zo de eindeigenschappen aan te passen. Maar kan ook als ondervloer worden toegepast voor de eindafwerking.

Entablement


  1. Het horizontale bouwdeel boven de zuilenrijen van de klassieke architectuur. Het bestaat uit architraaf, fries en kroonlijst.

  2. Omlijsting van deur of venster.

Entreporte

Franse benaming voor de Nederlandse term tussendorpel.

EPA

Energie Prestatie Advies

EPC

Afkorting voor Energie Prestatie Coëfficiënt.

Epoxide

Chemische verbinding met als kenmerkende groep een ring van twee atomen koolstof en een zuurstof.

Epoxy


  1. Thermohardende kunsthars, bestaande uit een hars en een verharder, dat wordt gebruikt als bindmiddel.

  2. Verkorte benaming van epoxyhars.

Epoxyhars

Kunsthars op basis van epoxiden.

Epoxymortel

Kunstharsgemodificeerde specie bestemd voor de reparatie en/of afwerking van plafonds, wanden en vloeren.

EPS

Geëxpandeerd polystyreen.

Erker

Ronde, vierkante, of veelhoekige uitkragende uitbouw aan een gevel, die vaak uitsteekt of uitkraagt langs één of meer bouwlagen; kan gezien worden als een uitgebouwd venster.

Erosie

Ook wel afbraak genoemd, is het gecombineerde effect van alle processen die meewerken aan de afbraak van losse en vaste gesteenten. Hiertoe behoren o.a. verwering, transport, chemische en mechanische werking van stromend water en de mechanische werking van wind, ijs enz.

ESA

Afkorting voor Stichting Erkenningsregeling Stukadoors- en Afbouwbedrijf, thans Stichting Afbouwkeur.

Estrich elementen

Droge vloerelementen van gipsvezelplaten in de meeste gevallen aan de onderzijde voorzien van minerale wol.

Estrich, estrikvloer

Germanisme voor de Nederlandse term dekvloer.

Estrik

Duitse benaming voor vloertegel.

ETA Richtlijn

Richtlijn van Europese goedkeuring.

ETAG Richtlijn

Richtlijnen voor montage afgevaardigd door ‘Education Technologie Action Group’, dit is een onafhankelijke adviesgroep van adviseurs, leraren en professoren voor de verbetering van o.a. technische studies.

ETI

Economisch-Technologisch Instituut

Etsen

Reinigen met een zuur.

Ettringiet

Een verbinding van cement en gips(tricalciumaluminaat), waarbij expansiekrachten kunnen optreden die kunnen leiden tot destructie van de cementsteen.

EVC

Afkorting voor Erkenning van Verworven Competenties (bevoegdheden).

Evenwichtsvochtgehalte

Hoeveelheid vocht (waterdamp), doorgaans in volume -of gewichtsprocent uitgedrukt, dat een materiaal bevat in een bepaalde omgeving. Deze hoeveelheid vocht is onderhevig aan wisselingen in temperatuur, luchtvochtigheid en luchtdruk. Indien de klimatologische omstandigheden veranderen, dan verandert ook het evenwichtsvochtgehalte van het materiaal.

Expansie

Volumevergroting van een materiaal door bijvoorbeeld temperatuurverhoging, een chemische reactie (b.v. oxidatie) of bevriezing.

Extruderen

Extruderen is een vormgevingstechniek waarbij een vervormbaar materiaal door een matrijs geperst wordt. Extruderen is een continu of discontinu proces. In de matrijs zitten één of meerdere min of meer complex gevormde gaten die het uiteindelijk gevormde staafmateriaal, het extrusieprofiel, zijn vorm geeft. Dit kan een massief of hol profiel zijn.

Ezelsrug

Metselconstructie toegepast als afwaterende afdekking van gevelvlakken, tuin- en erfmuren. De stenen zijn staand verwerkt, meestal onder een hoek van 45 graden, vanaf beide zijden van de muur. De stenen ontmoeten elkaar in een scherpe hoek boven op de muur. Soms is de bovenzijde gedekt met een platte steen.

A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  I  -  J  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  W  -  X  -  Y  -  Z