Afbouwkeur encyclopedie

Header over Afbouwkeur.jpg

Kaleilaag. Osmose. Aanbranden. Wapeningsgaas. Er zijn heel veel afbouw specifieke termen. Zoals zoveel beroepsgroepen heeft ook de (af)bouwbranche naast het ‘gewone’ Nederlands nog een eigen woordenschat. Vakbroeders verstaan elkaar doorgaans wel, maar we willen geen ‘bouwbylonische’ spraakverwarring. Daarom een afbouw encyclopedie om een groot (en nog steeds groeiend) aantal vaktermen toe te lichten.

A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  I  -  J  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  W  -  X  -  Y  -  Z

Oeil de boeuf

Klein rond of ovaal of achthoekig licht. (Frans woord voor koeienoog). 

Oliereinigers

Biologisch afbreekbare indringende vloeistoffen die vervuilde ondergronden met plantaardige- of minerale oliën binden. Oliereinigers kunnen oude koolwaterstofvervuilingen verwijderen.

Onderaannemer

De aannemer, die één of meer delen van de realisatie van een bouwwerk uitvoert, in opdracht van de hoofdaannemer.

Ondergrond

Het oppervlak waarop materiaal wordt aangebracht.

Onderhandse aanbesteding

Gerichte benadering van één of meer gegadigden om een prijsaanbieding te doen voor een bepaald werk.

Onderhoud

De werkzaamheden die leiden tot het handhaven van de functies van een bouwwerk of bouwdelen en het eventueel daarbij behorende terrein.

OnderhoudNL

Ondernemersorganisatie van (restauratie-)schilders- en (totaal-)onderhoudsbedrijven en glaszetbedrijven.

Onderkouwen

Zie ondersabelen.

Onderlaag

Laag waarop zich een volgende laag bevindt, doorgaans een specifieke tussenlaag.

Ondersabelen

Het vullen van open ruimte onder een constructief element, bijvoorbeeld een voetplaat.

Ondersabelingsmortel

Mortel die als aardvochtige mortelspecie door ondersabelen op zijn definitieve plaats wordt gebracht.

Ondervloer

De ondergrond waarop een afwerklaag dient te worden aangebracht.

Ongewapend

Datgene waarin geen wapening is aangebracht: bijvoorbeeld ongewapend beton.

Ontlastingsboog

Boog gemetseld in een muur boven een raam- of deuropening om het gewicht van het er bovenliggende (metsel)werk op te vangen.

Ontstoffen

Voorbereidende behandeling van de ondergrond die tot doel heeft om alle niet-hechtende deeltjes die o.a. voor de hechting schadelijk kunnen zijn, manueel of mechanisch (door afzuiging) te verwijderen.

Onwerkbare tijd

De hoeveelheid tijd, niet noodzakelijkerwijs aaneengesloten, waarin door omstandigheden niet kan worden gewerkt.

Opbollen

Naar beneden gerichte vervorming aan de randen en/of opwaarts gerichte vervorming in het midden van een dekvloer.

Open tijd

De tijd waarbinnen aangemaakt materiaal verwerkbaar is, gemeten met een gestandaardiseerde proef bij een vastgestelde temperatuur. Zie ook "potlife".

Open tijd (voor kunsthars)

Tijdsduur na het mengen, waarin een kunstharsgebonden dekvloerspecie of een kunsthars verwerkbaar is, gemeten met een gestandaardiseerde proef bij een vastgestelde temperatuur.

Opkamer

Hoger dan andere kamers op dezelfde verdieping gelegen kamer. Meestal is deze hogere ligging veroorzaakt door een onderliggende halfverzonken kelder.

Opkruipen

Omhoogtrekken van de randen van een dekvloer (schotelen), of bijvoorbeeld door de differentiële vervormingen veroorzaakt door o.a. het sneller uitdrogen aan het oppervlak, of door adhesieve krachten.

Oplevering


  1. Oplevering van materialen: het door de bestemmeling in ontvangst nemen van vervoerde goederen uit de handen van de vervoerder of zijn afgevaardigde; deze handeling stelt een einde aan het vervoercontact.

  2. Oplevering van werken: Handeling waardoor diegene die de werken besteld heeft, erkent dat de uitvoering correct en voldoende is. Overdracht van het voltooide werk. 

Oplosmiddel

Een stof die een andere stof kan oplossen.

Opperman

De werknemer die op de bouwplaats de materialen op de juiste plaats brengt en in veel gevallen ook belast is met het samenstellen en mengen van specie.

Oppervlakafdichting

Het aanbrengen van een afdichtende laag op het betonoppervlak ter plaatse van te injecteren scheur om het uittreden van injectievloeistof te voorkomen.

Oppervlaktecondensatie

Condensatie die optreedt ter plaatse van een oppervlak wanneer de temperatuur van een oppervlak beneden de dauwpunttemperatuur daalt.

Oppervlaktehardheid

Weerstand van een vloeroppervlak tegen indrukking, bijvoorbeeld een stalen kogel die wordt belast.

Opschoren

Balklaag ter verstijving van de bovenvloer.

Opspanen

Te ontraden term voor het met behulp van een spaan aanbrengen van pleister.

Opstijven


  1. Proces van hard worden (bijvoorbeeld van specie).

  2. Sterk In viscositeit toenemen.

Opstuiken

Plaatselijk omhoogkomen van een dekvloer en/of zijn vloerbedekking, o.a. door een verhinderde thermische uitzetting.

Optrekkend vocht

Vocht dat door capillaire werking in een bouwdeel omhoog trekt.

Opwerken

Het aangemaakte materiaal geheel verwerken.

Opzetten

Het aanbrengen van een laag specie.

Opzuigvermogen

Eigenschap van een materiaal of een product om een hoeveelheid gas en/of vloeistof op te zuigen en deze tijdelijk of definitief vast te houden. Betere term is absorptie.

Osmose

Het verschijnsel dat een vloeistof door een laag (membraam) treedt en vervolgens door drukopbouw leidt tot schade in de vorm van blazen en/of onthechtingen.

Overkraging

Overstekende, gemetselde steenlagen om een muurverzwaring of uitspringend bouwdeel te ondersteunen.

Overschuren

Bewerking die na het spachtelen plaatsvindt, waarbij het oppervlak van de toplaag wordt nageschuurd met schurende middelen die een schuurgradatie hebben tot en met korrel 120.

Overstaan

Wachttijd. De tijd die een opgebrachte laag nodig heeft om zodanig te binden of te drogen, dat een volgende bewerking kan plaatsvinden.

Overstek

Bouwdeel dat vooruitsteekt ten opzichte van het eronder gelegen deel.

Overzetten

Het opbrengen van een volgende dunnere laag. (met het doel te egaliseren).

OZP

Afkorting voor Ondernemer Zonder Personeel

A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  I  -  J  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  W  -  X  -  Y  -  Z