Afbouwkeur encyclopedie

Header over Afbouwkeur.jpg

Kaleilaag. Osmose. Aanbranden. Wapeningsgaas. Er zijn heel veel afbouw specifieke termen. Zoals zoveel beroepsgroepen heeft ook de (af)bouwbranche naast het ‘gewone’ Nederlands nog een eigen woordenschat. Vakbroeders verstaan elkaar doorgaans wel, maar we willen geen ‘bouwbylonische’ spraakverwarring. Daarom een afbouw encyclopedie om een groot (en nog steeds groeiend) aantal vaktermen toe te lichten.

A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  I  -  J  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  W  -  X  -  Y  -  Z

UAR

Uniform Aanbestedingsreglement.

UAV

Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken.

Uitbloeiïng

Kristallisatie van zouten aan het oppervlak.

Uitharden

Proces (overgang van vloeibaar naar vast), dat optreedt bij reactie van bindmiddelen.

Uithardingstijd

De tijd die nodig is voor een zodanige ontwikkeling van de sterkte dat een gebruiksbelasting niet leidt tot schade aan de aangebrachte laag.

Uitkragen

Het geleidelijk overstekend uitmetselen van één van de steenlagen.

Uitlijnen

In één lijn brengen.

Uitlogen

Proces waarbij oplosbare stoffen die in een materiaal aanwezig zijn (door al dan niet herhaalde behandeling met waterig oplosmiddel) van de onoplosbare massa worden afgescheiden.

Uitmetselen

Ten opzichte van het eronder gelegene vooruitspringend metselen.

Uitrapen

Andere term voor berapen.

Uitrepareren

Te ontraden term voor het repareren van gestukadoorde wanden.

Uitvlakken

Het egaliseren van een ondergrond met een pleister- of specieachtig product. Zie egaliseren.

Uitvlaklaag

Een pleister- of specielaag die wordt aangebracht om kleine onregelmatigheden van de ondergrond weg te werken. Zie ook uitvullaag en egalisatielaag.

Uitvoeringsvoeg

Een tijdelijke beëindiging van een vloer in verband met een onderbreking van het productieproces, waartegen in een later stadium direct het volgende deel wordt aangebracht. Zie ook: Dagnaad.

Uitvullaag

Laag die is aangebracht om onvlakheden en hoogteverschillen in de dragende ondergrond te vereffenen, of om leidingen e.d. in op te nemen.

Uitwassen


  1. Nabewerking waarbij het oppervlak met water wordt afgespoeld om de overtollige, niet-verharde cementpasta uit de toplaag te verwijderen om een terrazzo oppervlak een schoon oppervlak met een bepaalde textuur te geven waarbij de korrels van het toeslagmateriaal duidelijk zichtbaar zijn.

  2. Een oppervlak met water of een chemisch middel ontdoen van overtollig bindmiddel totdat een schoon oppervlak in de verlangde textuur verkregen is.

Uitzakken

Het onder invloed van de zwaartekracht vervormen van een afwerklaag. Heeft vaak scheurvorming en onthechting tot gevolg.

Uitzettingscoëfficiënt

Fysische grootheid die aangeeft in welke mate een materiaal bij een bepaalde temperatuurs- en/of vochtgehalteverandering zal vergroten of verkleinen.

Uitzetvoeg

Een voeg tussen bouwdelen die over de volledige doorsnede van een constructie en haar afwerking doorloopt zodat de differentiële bewegingen opgenomen kunnen worden. Zie dilatatievoeg.

Uneto-VNI

ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel.

U-profiel

Een verzinkt metalen profiel koudgewalst in de vorm van een U, met een dikte van 0,6mm, gebruikt als onder- of bovenprofiel in een metalenframe van een systeemwand of als zijaansluiting bij een systeemplafond.

URL

Afkorting voor uitvoeringsrichtlijn.

UTA

Afkorting voor Uitvoerend, Technisch en Administratief.

UV

Afkorting voor Ultraviolet.

UVI

Afkorting voor Uitvoeringsinstelling.

U-waarde

De U-waarde is de warmtedoorgangscoëfficiënt U. De oude benaming is k-waarde. De U-waarde geldt voor een vloer-, wand- of dakoppervlak en is de waarde omgekeerd aan de som van de verschillende samenstellende R-waarden: U=1/Rtotaal. Rtotaal is de som van de weerstanden van de materiaallagen, de overgangsweerstanden binnen en buiten en de eventuele spouwweerstanden. Een goed geïsoleerde wand heeft dus een zo hoog mogelijke Rtotaal-waarde en een zo laag mogelijke U-waarde.

UWV

Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen.

A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  I  -  J  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  W  -  X  -  Y  -  Z