Afbouwkeur encyclopedie

Header over Afbouwkeur.jpg

Kaleilaag. Osmose. Aanbranden. Wapeningsgaas. Er zijn heel veel afbouw specifieke termen. Zoals zoveel beroepsgroepen heeft ook de (af)bouwbranche naast het ‘gewone’ Nederlands nog een eigen woordenschat. Vakbroeders verstaan elkaar doorgaans wel, maar we willen geen ‘bouwbylonische’ spraakverwarring. Daarom een afbouw encyclopedie om een groot (en nog steeds groeiend) aantal vaktermen toe te lichten.

A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  I  -  J  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  W  -  X  -  Y  -  Z

Zaalkerk

Een beukige en rechthoekige kerk.

Zachtminerale plafondtegel

Vooraf fabrieksmatig afgewerkt plaatmateriaal van beperkte afmeting op basis van zachte geperste minerale vezels. De plaat is buigzaam.

Zadeldak

Dak met twee dakschilden die aan de bovenzijde bij de nok samenkomen. Is de meest voorkomende dakvorm.

Zandstralen

Het met hogedruk spuiten van een zandwatermengsel om een oppervlak te reinigen of een ruw oppervlak te geven.

Zelfegaliserend

Vermogen (van bijvoorbeeld een vloerspecie) om uit zichzelf een glad oppervlak te vormen.

Zelfklevend gaasband

Gaasband voorzien van een kleeflaag. 

Zetsteen


  1. wetsteen.

  2. elk van de handmatig aangebrachte patroonsteentjes van terrazzowerk.

Zetting

Alle tijdsafhankelijke vervormingen in de samendrukbare lagen van een ondergrond onder invloed van permanente belasting en de tijdelijke veranderlijke belasting.

Zetvoeg

Bewegingsvoeg om zettingen van het gebouw of een deel daarvan op te nemen.

Zilverzand

Fijnkorrelig, wit, uiterst zuiver en kwartsrijk zand met een gering ijzergehalte.

Zoeten

Bewerking waarbij een oppervlak met fijnkorrelige, schurende middelen wordt geschuurd tot er een glad, niet-glanzend uiterlijk wordt verkregen.

Zuil

Kolom of drager met een schacht, die op een voetstuk of basement rust en bekroond wordt door een kapiteel.

Zuurgraad

De mate van zuurheid van een stof aangeduid met pH.

Zware toeslagstoffen

Alle toeslagstoffen met een specifiek gewicht >2600 kg/m3.

Zweeds mes

Handgereedschap voor de stukadoor. Wordt gebruikt bij het uitvlakken en stukadoren van betonondergronden.

Zwevende dekvloer

Dekvloer die op een akoestisch en/of thermisch isolerende laag is aangebracht en die volledig van andere opgaande delen van het gebouw, zoals wanden en leidingen, is gescheiden.

Zwik

Het hoekstuk tussen een boog en de rechthoekige omlijsting waarin de boog is gevat.

ZZP

Zelfstandige Zonder Personeel; iemand die een onderneming voert, zonder daarbij personeel in dienst te hebben. Zie ook OZP.

A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  I  -  J  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  W  -  X  -  Y  -  Z