Hechtende dekvloeren met vloerverwarming: let op het volgende

24 jan 2020 | door: afbouwkeur | onderwerpen: Vloeren

Hechtende dekvloeren met vloerverwarming: let op het volgende

Vloerverwarming wordt tegenwoordig steeds vaker als bij- of hoofdverwarming toegepast. Het is gebruikelijk om vloerverwarming op te nemen in zwevende dekvloeren. In de praktijk blijkt dat vaak pas laat in het bouwproces wordt besloten vloerverwarming toe te passen. Omdat vooraf geen rekening is gehouden met de benodigde aanleghoogte, kan dit detailleringsproblemen opleveren. Om dit te vermijden wordt er steeds vaker voor gekozen de vloerverwarming in een hechtende dekvloer op te nemen. Lees meer >

Opstook- en afkoelprotocol vloerverwarming

24 jan 2020 | door: afbouwkeur | onderwerpen: Vloeren

Opstook- en afkoelprotocol vloerverwarming

Belangrijk is dat u zich realiseert dat het doorlopen van een opstook- en afkoelprotocol primair is bedoeld om een dekvloer gecontroleerd te laten scheuren. Liever 100 scheurtjes van 0,01mm breedte dan 1 scheur van een millimeter breed is daarbij de achterliggende gedachte. Het doorlopen van een opstook- en afkoelprotocol om een dekvloer sneller te laten drogen om een afwerking te kunnen aanbrengen wordt ook als reden genoemd. Lees meer >

Kunststofvloerafwerkingen: welk type, hoe dik en hoe sterk?

09 jan 2017 | door: afbouwkeur | onderwerpen: Vloeren

Kunststofvloerafwerkingen: welk type, hoe dik en hoe sterk?

Voor het aanbrengen van afwerklagen op basis van kunstharsen, de zogenoemde kunststofvloerafwerkingen, zijn verschillende mogelijkheden. Deze vloeren zijn in te delen in hoofdcategorieën met gebruikelijke laagdiktes en een nadere toelichting ten aanzien van de belasting. Lees meer >

Spuitpleisters en vocht, hoe te werken?

21 dec 2016 | door: afbouwkeur | onderwerpen: Stucwerk

Spuitpleisters en vocht, hoe te werken?

Vocht is, met name door het huidige hoge bouwtempo, één van de grootste probleemveroorzakers in de hedendaagse bouw. Door de aanzienlijke versnelling van het bouwtempo en het snel glas- en winddicht maken van gebouwen krijgen ondergronden te vaak onvoldoende gelegenheid om het vocht aan de omgeving af te staan. Lees meer >

Isolerende dekvloeren en geluidisolatie

06 dec 2016 | door: afbouwkeur | onderwerpen: Vloeren

Isolerende dekvloeren en geluidisolatie

In het door de overheid vastgestelde Bouwbesluit 2008 zijn eisen gesteld aan de contactgeluidsisolatie tussen boven en naast elkaar gelegen woningen. Deze eisen zijn de afgelopen jaren steeds zwaarder geworden. Voor woningen wordt een contactgeluidsisolatie geëist van +5 dB. Om nog meer comfort te krijgen stelt de markt vaak nog hogere eisen aan de isolatiewaarde dan vastgelegd in het Bouwbesluit. Lees meer >

Nieuwe subsidieregeling voor na-isoleren woningen

23 nov 2016 | door: afbouwkeur | onderwerpen: Bestek en regelgeving

Nieuwe subsidieregeling voor na-isoleren woningen

De overheid heeft een nieuwe subsidieregeling ingezet om energiebesparing in bestaande koopwoningen te stimuleren. De bijdrage kan oplopen tot zo’n 20% van de investering. De Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis geldt voor individuele huiseigenaren en verenigingen van eigenaren. Lees meer >

Voorschriften leggen zandcementdekvloeren

04 okt 2016 | door: afbouwkeur | onderwerpen: Vloeren

Voorschriften leggen zandcementdekvloeren

In 2010 is er veel onduidelijkheid ontstaan over de toekomst van zandcementdekvloeren. De Arbeidsinspectie gaf vanwege de zware lichamelijke arbeid een verbod op het handmatig vervaardigen van deze vloeren. Na intensief overleg en goede afspraken tussen de branche en Inspectie SZW blijft het leggen van zandcementdekvloeren gewoon mogelijk, mits de volgende uitgangspunten worden gehanteerd. Lees meer >

Buitengewone technische prestaties cementdekvloer

14 mrt 2016 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren

Buitengewone technische prestaties cementdekvloer

Het Technisch Bureau Afbouw heeft onderzocht of lichamelijk minder belastende applicatiemethoden de kwaliteit van cementgebonden dekvloeren wellicht negatief beïnvloeden. Zowel hechtende als verend opgelegde dekvloeren zijn getest. Daarnaast is bekeken welke invloed plastificerende hulpstoffen hebben op de technische prestaties. De resultaten zijn interessant! Lees meer >

Het plaatsen van houten of metalen regelwerk met stucplaten voor gipsgebonden plafondstucwerk

25 feb 2016 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk, Bestek en regelgeving

Het plaatsen van houten of metalen regelwerk met stucplaten voor gipsgebonden plafondstucwerk

Het voorbereiden van starre draagconstructies om stucplaten op te monteren hoeft niet moeilijk te zijn, maar er zijn zeker tips. Zo kan vermeden worden dat er een ongelijke zuiging van het latere stucwerk voor komt, of dat de hele constructie wat aan de zwakke kant is voor het gewicht wat er op komt. Van regelwerk tot stucen staat hier beschreven. Lees meer >

Wat is Terrazzo?

24 feb 2016 | door: nexwork | onderwerpen: Terrazzo, Vloeren

Wat is Terrazzo?

Terrazzo wordt verkregen door natuursteenkorrels met kalk of cement en water tot specie te mengen en na verharding daarvan te schuren en eventueel te polijsten. Lees meer >

Oppervlaktebeoordelingscriteria voor vooraf afgewerkte systeemplafonds

18 feb 2016 | door: nexwork | onderwerpen: Plafonds, Bestek en regelgeving

Oppervlaktebeoordelingscriteria voor vooraf afgewerkte systeemplafonds

Kleine afwijkingen in de montage van plafondsystemen kunnen leiden tot zichtbare afwijkingen over langere lengtes. Daarom is het belangrijk om de plafondsystemen vlak en haaks te monteren. De onderstaande criteria hebben betrekking op de montage van de systeemplafonds. Lees meer >

Tips voor brandveiligheid van systeemplafonds

16 feb 2016 | door: nexwork | onderwerpen: Plafonds

Tips voor brandveiligheid van systeemplafonds

Er is een richtlijn Brandveiligheid verlaagde plafonds. Graag geven we ook enkele tips en aanbevelingen voor de praktijk: Lees meer >

Brandcertificering gietvloeren

10 feb 2016 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren, Bestek en regelgeving

Brandcertificering gietvloeren

Gietvloeren moeten een CE-markering hebben. Deze markering wordt beschreven in DIN-EN 13813. De norm schrijft voor dat er een brandtest uitgevoerd moet worden volgens EN-ISO 11925-2 en EN­ ISO 9239-1. Op basis van de resultaten van deze testen wordt volgens norm EN13501-1:2007+A1:2009 de gietvloer geclassificeerd. De brandtesten worden door een geaccrediteerde instantie uitgevoerd. Lees meer >

Afwerking beton

04 feb 2016 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren, Bestek en regelgeving

Afwerking beton

Voor beton zijn er lang geen richtlijnen geweest voor de afwerking. Echter, voor de tussenfase ontkisten en afwerken waren er wensen om richtlijnen te hebben. Uiteindelijk is er een voorstel gemaakt om toch duidelijkheid en afspraken te creëren. Lees meer >

Metalen bevestigingsmiddelen voor het afhangen van verlaagde plafonds

12 jan 2016 | door: nexwork | onderwerpen: Plafonds

Metalen bevestigingsmiddelen voor het afhangen van verlaagde plafonds

Met enige regelmaat zijn er berichten over plafonds die zijn losgeraakt en gedeeltelijk of geheel zijn ingestort. De oorzaak daarvoor was in een aantal gevallen dat men was afgeweken van de montagevoorschriften van fabrikanten en daardoor niet deugdelijk had gemonteerd. Maar er zijn ook plafonds losgekomen door toepassing van ondeugdelijke bevestigingsmiddelen, waarmee het plafond in de erboven gelegen constructie is afgehangen. Lees meer >

Hoeknauwkeurigheid voor cellenbeton- of gipsblokkenwanden

08 jan 2016 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk

Hoeknauwkeurigheid voor cellenbeton- of gipsblokkenwanden

Bij het zetten van wanden uit cellenbeton en gipsblokken moeten de hoeken nauwkeurig haaks zijn. Kleine afwijkingen zijn in de praktijk echter geoorloofd. Deze hangen af van de lengte van de wanden die geplaatst zijn. Lees meer >

Een egaal gekleurd kunstharsgebonden pleistersysteem

22 dec 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk

Een egaal gekleurd kunstharsgebonden pleistersysteem

Een gekleurd kunstharsgebonden pleistersysteem kan worden toegepast voor het decoratief afwerken van diverse nieuwe of bestaande gestukadoorde ondergronden. Om overtuigd te zijn van een goede, blijvende hechting en het egaal drogen van de gekleurde sier- of spuitpleisterlaag, volgt u onderstaande verwerkingsrichtlijn en randvoorwaarden op. Lees meer >

Beoordelingscriteria stukadoorswerk binnen

17 dec 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk

Beoordelingscriteria stukadoorswerk binnen

Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen voor aanvang van de werkzaamheden overeenkomen aan welke vlakheidseisen het stukadoorswerk moet voldoen. Er kan gebruik worden gemaakt van objectieve beoordelingscriteria, die zijn opgesteld door het Bedrijf schap Afbouw. Lees meer >

Gevelisolatie reduceert CO2 uitstoot aanzienlijk

11 dec 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk

Gevelisolatie reduceert CO2 uitstoot aanzienlijk

Europa zal haar emissies van broeikasgassen vóór het jaar 2050 met 80 procent moeten verminderen om ingrijpende klimaatverandering te verminderen. Gevelisolatie is daarvoor dé oplossing: Een woning verliest via de gevel namelijk meer dan 50 procent van de warmte. Lees meer >

Buitengevelisolatie met gepleisterde afwerking

10 dec 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk

Buitengevelisolatie met gepleisterde afwerking

Bij buitengevelisolatie moet van te voren goed nagedacht worden over de afwerkingen. In dit artikel gaan we in op de bouwkundige randvoorwaarden en voorzieningen, die nodig zijn voor het aanbrengen van gevelisolatie. Lees meer >

Juiste dilatatie kan scheurvorming voorkomen

08 sep 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk, Vloeren

Juiste dilatatie kan scheurvorming voorkomen

Een dilatatie, ook wel uitzetvoeg genoemd, moet de werking van een muur of ondergrond opvangen. Door het aanbrengen van een aantal open voegen, of gesloten voegen te maken van bijvoorbeeld kunststof of een indrukbaar materiaal kan spanning worden opgevangen, waardoor scheurvorming wordt voorkomen. Lees meer >

Oppervlaktebeoordelingscriteria metselwerk

01 sep 2015 | door: afbouwkeur | onderwerpen: Bestek en regelgeving

Oppervlaktebeoordelingscriteria metselwerk

Metselwerk kan vele doeleinden hebben en hoeft niet altijd even strak te zijn. Het ene stuk komt mogelijk in het zicht, maar veel metselwerk niet. Afhankelijk van de esthetische wensen dienen daar de kwaliteitseisen op aangepast te worden. Lees meer >

Checklist voor veilige bouwplaats

21 jul 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Bestek en regelgeving

Checklist voor veilige bouwplaats

Nog te vaak gebeuren er op de bouwplaats ongelukken doordat werkplekken niet goed zijn ingericht. De gevolgen van een ongeval kunnen erg groot zijn: langdurige uitval, arbeidsongeschiktheid en in het vreselijkste geval soms zelfs overlijden. Het is enorm belangrijk om de risico's te verkleinen. Lees meer >

Kalkzandsteen en gipspleister; hoe verschillende droogtijden elkaar in de weg (kunnen) zitten

16 jul 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk

Kalkzandsteen en gipspleister; hoe verschillende droogtijden elkaar in de weg (kunnen) zitten

Kalkzandsteen lijmblokken en lijmelementen in combinatie met gipsgebonden pleisterwerk dient speciale aandacht te krijgen. Bij onjuiste systeemopbouw kan na enkele jaren de pleisterlaag bol gaan staan en komt deze los van het kalkzandsteen. Om dit te voorkomen, kan gewerkt worden conform de verwerkingsrichtlijn voor het aanbrengen van een gipsgebonden pleistersysteem op kalkzandsteen lijmblokken en kalkzandsteen lijmelementen. Lees meer >

Brandveiligheid verlaagde plafonds

06 jul 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Plafonds, Stucwerk

Brandveiligheid verlaagde plafonds

Brand is een niet te onderschatten gevaar in gebouwen. In enkele minuten kan een brand op zijn hoogtepunt zijn met grote hitte. Om onszelf te beschermen tegen deze gevaren zijn er testen gedaan en eisen gesteld aan de brandwerendheid van onder andere plafonds. Waaraan moeten gipsplafonds, stucplafonds- en systeemplafonds voldoen voor een bepaalde mate van brandwerendheid? Lees meer >

Beoordeling brandveiligheid verlaagde plafonds

06 jul 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Plafonds, Stucwerk

Beoordeling brandveiligheid verlaagde plafonds

Het is niet noodzakelijk (en praktisch gezien zelfs onmogelijk) om elke vloer-/plafond combinatie te beproeven op brandwerendheid. Het uitgangspunt bij het uitvoeren van een brandproef is het testen van een zogenaamd worst-case situatie. Lees meer >

Vochtmeting ondergrond ten behoeve van stucwerk

26 jun 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk

Vochtmeting ondergrond ten behoeve van stucwerk

Voordat een stucadoor zijn werkzaamheden op kan starten en een goede, blijvend hechtende stuclaag aan kan brengen, dient de ondergrond te worden gecontroleerd op het aanwezige vochtpercentage. Een ondergrond met een vochtpercentage kleiner dan 2 gewichtsprocent is geschikt om af te werken. Lees meer >

Een pasteus kunstharsgebonden pleistersysteem schilderklaar maken

26 jun 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk

Een pasteus kunstharsgebonden pleistersysteem schilderklaar maken

Een pasteus kunstharsgebonden pleistersysteem kan worden toegepast voor het behang- of sausklaar maken van diverse ondergronden. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld: kalkzandsteen, cellenbeton, gipsblokken, gipskartonplaten en bestaande gestucte ondergronden. Om overtuigd te zijn van een goede, blijvende hechting van het pleistersysteem kan gebruikt gemaakt worden van onderstaande adviezen. Lees meer >

Montagerichtlijn voor het aanbrengen van metalen profielen op anhydrietvloeren

15 jun 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren, Plafonds

Montagerichtlijn voor het aanbrengen van metalen profielen op anhydrietvloeren

Metalen profielen kunnen corroderen op anhydrietvloeren. Dit maakt de constructie zwak en is daarom ongewenst. Dit bleek bij demontage van tussenwanden, waarna door technisch deskundigen getest is waardoor het komt. En belangrijker; hoe het vermeden kan worden. Lees meer >

Verwerkingsrichtlijn voor de montage van systeemplafonds

12 jun 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Plafonds

Verwerkingsrichtlijn voor de montage van systeemplafonds

Systeemplafonds zijn hun hele levensduur in strijd met de zwaartekracht. Als de kwaliteit onvoldoende is, kan deze zwaartekracht winnen. Naast aanzienlijke schade kan dit zelfs tot menselijk letsel leiden. Om dit te voorkomen, moet worden voldaan aan wettelijke eisen en normen, zoals het bouwbesluit en CE-markering. Bij het monteren van een systeemplafond moet volgens de verwerkingsrichtlijn 3.2 en conform voorschriften van de fabrikant gewerkt worden. Lees meer >

Cement en het gebruik van hulpstoffen

11 jun 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren

Cement en het gebruik van hulpstoffen

Kenden we vroeger zes cementsoorten, inmiddels is er mede door de Europese integratie sprake van 37 verschillende soorten cement. Die zijn overigens niet allemaal grijs. Beton kennen we sinds het Romeinse tijdperk en is uitgegroeid tot een echte wetenschap. Door toevoeging van hulpstoffen kunnen we cement allerlei extra eigenschappen geven. Lees meer >

Vloerverwarming in dekvloeren

02 apr 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren

Vloerverwarming in dekvloeren

Wat zijn zaken om rekening mee te houden als er vloerverwarming in een dekvloer moet worden gelegd? De beschikbare regelgeving voor dekvloeren met vloerverwarming is vrij beperkt. Mogelijk dat dat dan ook de reden is dat zo weinig mensen op de hoogte blijken te zijn van de juiste detailleringen en toe te passen laagdikten. Lees meer >

Zwevende dekvloer heeft voorkeur in relatie tot contactgeluid

02 apr 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren

Zwevende dekvloer heeft voorkeur in relatie tot contactgeluid

Het Bouwbesluit bevat duidelijke eisen met betrekking tot de contactgeluidisolatie van dekvloeren. Maar in bestekken worden regelmatig bijzondere voorwaarden gesteld. En ook in de uitvoering ligt het kritisch, want aanpassing van een detail kan een grote verstoring van de geluidsisolatie tot gevolg geven. Lees meer >

Montagesystemen in een agressief milieu

02 apr 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Plafonds

Montagesystemen in een agressief milieu

Onder bepaalde omstandigheden worden bijzondere eisen gesteld aan de montagemiddelen voor plafonds en wanden. Als er sprake is van een agressief milieu, bijvoorbeeld in zwembaden of industriegebouwen waar corrosie bevorderende stoffen worden gebruikt, is het noodzakelijk de corrosiviteit van de bevestigingsmaterialen te reduceren, zo niet zo klein mogelijk te houden. Er dient een tweejaarlijkse controle op de bevestigingen van de montage door een deskundige. Lees meer >

Comforteisen dekvloeren

01 apr 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren

Comforteisen dekvloeren

In relatie tot contactgeluid is de keuze van een dekvloer (zweven of hechtend), de dikte en de isolatiekeuze van groot belang. Voor geluidsisolatie is 54dB de minimum eis: dit is het gewogen geluidsniveauverschil - aangeduid met LnTA - naar een verblijfsgebied. Regelmatig vragen opdrachtgevers om een lagere LnTA-waarde, bijvoorbeeld in appartementencomplexen of kantoorgebouwen. We noemen dat comforteisen. Lees meer >

Prestatiecriteria voor vloeren

01 apr 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren

Prestatiecriteria voor vloeren

Vroeger was er alleen een vloerennorm voor hechtdruksterkte, maar D30 is niet langer meer allesoverheersend! Er zijn nu normen op basis van prestatiecriteria. Lees meer >

Buigtreksterkte versus druksterkte

31 mrt 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren

Buigtreksterkte versus druksterkte

De dikte van de vloer moet in relatie zijn tot de buigtreksterkte. Regelmatig wordt in bestekken een zwevende dekvloer gevraagd met een druksterkte van bijvoorbeeld D30. Niet de druksterkte, maar de buigtreksterkte is van belang voor een goede geluidsisolatie. Lees meer >

BRE-screedtest

30 mrt 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren

BRE-screedtest

De BRE-screedtest is een gebruiksvriendelijke, snelle, doch nauwkeurige methode om te controleren of de druksterkte van een cementdekvloer voldoet. Het apparaat test de krachtverdeling van de vloer. Lees meer >

Het gebruik van Portlandcement

02 feb 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren

Het gebruik van Portlandcement

Voor dekvloeren kunnen verschillende bindmiddelen worden toegepast. Portlandcement is het meest toegepaste bindmiddel. Kunsthars, gips en bitumen worden in combinatie met cement als bindmiddel gebruikt om specifieke eigenschappen voor de dekvloer te verkrijgen. Lees meer >

Samenstelling vloerenmortel

02 feb 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren

Samenstelling vloerenmortel

Specie, ook wel (onverharde) mortel genoemd, is een fijn homogeen plastisch mengsel dat is samengesteld uit een bindmiddel, granulaat (zand, grind), toeslagmaterialen en eventueel additieven. Mortel vormt de basis voor dekvloeren. Lees meer >

Vochtproblemen van binnenuit of buitenaf?

02 feb 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren, Wanden (massief/hol), Stucwerk

Vochtproblemen van binnenuit of buitenaf?

Vocht kan de oorzaak zijn van hardnekkige problemen. Het is vaak een kostbare kwestie om deze problemen op te lossen. Indien vocht in staat is tot in de constructie (dak, wand of vloer) door te dringen, kan oxidatie, schimmelvorming of zelfs rot ontstaan. Een gebouw dient derhalve zodanig ontworpen en uitgevoerd te worden dat indringend vocht zoveel mogelijk wordt voorkomen. Voldoende ventilatie is noodzakelijk om overtallig vocht af te voeren. Lees meer >

Het Dekvloerenboek

02 feb 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren

Het Dekvloerenboek

In het dekvloerenboek wordt het gehele verwerkingsproces beschreven, voor ieder die te maken heeft met vloeren en dekvloeren. Het is bedoeld voor ontwerpers, adviseurs, opdrachtgevers, bestekschrijvers, voorschrijvers en uitvoerende bedrijven. Het is ook geschikt voor educatieve doeleinden en als naslagwerk. Lees meer >

Het gebruik van kunsthars

30 jan 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren

Het gebruik van kunsthars

Voor cementdekvloeren kan kunsthars als bindmiddel worden gebruikt. Dit zorgt voor een specifieke eigenschap van de cementdekvloer, want zo kan een met kunsthars toegevoegde vloer waterdicht worden gelegd. Er zijn verschillende soorten (kunst)hars. Lees meer >

Zelfnivellerend calciumsulfaat

29 jan 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren

Zelfnivellerend calciumsulfaat

Calciumsulfaat (kalk) kan als bindmiddel worden toegepast voor een dekvloer. Door grotere vochtopname heeft het een langere droogtijd, maar daarentegen is dit bindmiddel zelfnivellerend. Lees meer >

Dekvloer types en eigenschappen

28 jan 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren

Dekvloer types en eigenschappen

De materiaaleigenschappen en de technisch specifieke eigenschappen van een dekvloer bepalen de eigenschap van de vloer. Dit kunnen o.a. zijn; Lees meer >

Oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorswerk binnen

26 jan 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk

Oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorswerk binnen

Met behulp van de oppervlaktebeoordelingscriteria voor stukadoorswerk binnen kunt u met behulp van de tabellenkaart vooraf duidelijke afspraken maken over de vlakheid van het op te leveren stukadoorswerk. Zo voorkomt u discussies achteraf. Lees meer >

De betekenis van Europese stucnormen voor de Nederlandse stukadoorsmarkt

23 jan 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Bestek en regelgeving, Stucwerk

De betekenis van Europese stucnormen voor de Nederlandse stukadoorsmarkt

In 2005 zijn er Europese normen voor buiten- en binnen stukadoorswerk uitgebracht. De NEN-EN 13914-2 voor stukadoorswerk binnen en de NEN-EN 13914-1 voor stukadoorswerk buiten. Lees meer >

Filmwerk

23 jan 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk

Filmwerk

Groep 3 van de beoordelingscriteria stukadoorswerk binnen staat voor filmwerk: Dat is iets typisch Nederlands. In het buitenland kennen ze die techniek helemaal niet, terwijl er hier talloze meters filmwerk worden gevraagd en geleverd. Lees meer >

Oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorswerk buiten

23 jan 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk

Oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorswerk buiten

Met behulp van de oppervlaktebeoordelingscriteria voor buiten stukadoorswerk kunt u met behulp van de tabellenkaart vooraf duidelijke afspraken maken over de vlakheid van het op te leveren stukadoorswerk. Zo voorkomt u discussies achteraf. Lees meer >

‘Tabellenkaart’ voor gipskarton- en gipsvezelplaatwanden en -plafonds

22 jan 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Plafonds, Wanden (massief/hol)

‘Tabellenkaart’ voor gipskarton- en gipsvezelplaatwanden en -plafonds

Opdrachtgevers kunnen kiezen uit een systeem van zes afwerkingsniveaus voor zowel wanden als plafonds van gipskarton- en gipsvezelplaten. Het hoogste niveau is een dunne filmlaag over het gehele oppervlak. Het is een effectieve methode om het aloude probleem te verminderen van zichtbare kleine onregelmatigheden bij strijklicht. Lees meer >

Calciumwaterstofsilicaat, ook wel beliet genoemd

21 jan 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren

Calciumwaterstofsilicaat, ook wel beliet genoemd

Calciumwaterstofsilicaat wordt gebruikt als toevoeging van cement. De chemische samenstelling is Ca2SiO4. Het is ook wel bekend als calciumorthosilicaat, geformuleerd als 2CaO.SiO2. Cement wordt aangeduid met C2S. Lees meer >

Gebruik van isolerende folie

14 jan 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren, Wanden (massief/hol)

Gebruik van isolerende folie

In de bouw, zo ook bij vloeren en wanden, worden diverse soorten kunststof folies toegepast. Indien wordt gesproken over foliën, wordt hetzelfde bedoeld. Folie wordt meestal toegepast als vocht isolator. Er is sprake van dampremmende folie en van dampdoorlatende folie. Deze laatst genoemde heeft de eigenschap het vocht in slechts één richting door te laten. Dampremmende folie laat geen vocht door. Noppenfolie wordt toegepast als er weinig ruimte tot thermische isolatie is en er daarbij ook een dampregulator moet zijn. Lees meer >

De opbouw van een vloer

19 dec 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren

De opbouw van een vloer

Een totale vloerconstructie is altijd opgebouwd uit één of meer lagen. Dit kan een draagvloer of dragende ondergrond zijn, eventueel een dekvloer én eventueel een vloerafwerking. Lees meer >

Aandachtspunten bij kwalitatief hoogwaardig gipsplaatsysteem

24 okt 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Wanden (massief/hol)

Aandachtspunten bij kwalitatief hoogwaardig gipsplaatsysteem

Het afbouwen met gipsplaatsystemen op metalen profielen staat tegenwoordig op een zeer hoog niveau. Om fouten en scheurvorming te voorkomen, dan wel te beperken, worden bij het afbouwen met gipsplaatsystemen duidelijke randvoorwaarden aangegeven die helpen om de kwaliteit zeker te stellen. Deze randvoorwaarden worden in diverse aanbevelingen en richtlijnen aangegeven en omvatten de volgende punten: Lees meer >

Een waterdichte glanspleister

24 sep 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk

Een waterdichte glanspleister

Tadelakt is een waterdichte glanspleister op basis van een natuurlijke hydraatkalk. Het woord Tadelakt is Berbers en betekent inwrijven. Lees meer >

Gevelisolatie is dé oplossing voor de 2050 Roadmap

23 sep 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk

Gevelisolatie is dé oplossing voor de 2050 Roadmap

Europa zal haar emissies van broeikasgassen vóór het jaar 2050 met 80 procent moeten reduceren om ingrijpende klimaatverandering te verminderen. Gevelisolatie is daarvoor dé oplossing: Een woning verliest via de gevel namelijk meer dan 50 procent van de warmte. Lees meer >

Lichte, woningscheidende wanden: een uitkomst, maar ook een uitdaging

19 sep 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Wanden (massief/hol)

Lichte, woningscheidende wanden: een uitkomst, maar ook een uitdaging

Een woningscheidende wand massief? Dat hoeft niet! Sterker nog: het kán lang niet altijd. Zowel bij renovatie, als bij nieuwbouw zijn zware woningscheidende wanden niet altijd mogelijk of gewenst. De oplossing is het toepassen van lichte, woningscheidende wanden van gipskarton- of gipsvezelplaat. Maar die vragen extra aandacht op het gebied van geluidsisolatie. Lees meer >

Bestek voor restauratiestucwerk

15 sep 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk, Bestek en regelgeving

Bestek voor restauratiestucwerk

Het restauratiebestek voor stukadoorswerk is zowel voor de restauratie architect die met de STABU-systematiek werkt, als voor de architect die met “eigen teksten” werkt, een uniek hulpmiddel. Hiermee kan het restauratieproces van binnen- en buitenstucwerk worden beschreven. Lees meer >

NPR 3924: de praktijkrichtlijn stukadoorswerk buiten

15 sep 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk

NPR 3924: de praktijkrichtlijn stukadoorswerk buiten

De Nederlandse Praktijk Richtlijn Stukadoorswerk buiten, oftewel de NPR 3924, sluit aan op Europese regelgeving, maar houdt ook rekening met Nederlandse gebruiken. Lees meer >

Hoe en waarom een gipsvezelplaat

12 sep 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren, Plafonds, Wanden (massief/hol)

Hoe en waarom een gipsvezelplaat

Gipsvezelplaten worden toegepast als afbouwplaat in binnensituaties waar brandwerendheid, stootvastheid of geluidsisolatie van belang zijn. Dit kan zijn voor binnenwanden, plafonds, maar ook als vloerelement. De platen worden vervaardigd uit gips en cellulosevezels Lees meer >

Een systeemplafond in een zwembad

09 sep 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Plafonds

Een systeemplafond in een zwembad

Welke materialen kunnen gebruikt worden in een zwembadomgeving? Regelmatig is er discussie over toe te passen snelhangers en andere bevestigingsmaterialen. Er is een richtlijn 3.6 Systeemplafonds in zwembaden die heldere informatie en aandachtspunten biedt als er materialen in een zwembad moeten worden verwerkt. Toch blijft er discussie, omdat er dan verwarring is over een ISO-normering, waarin het milieu van een zwembad wordt genoemd. Lees meer >

Calciumsulfaat of anhydriet?

05 sep 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren

Calciumsulfaat of anhydriet?

De calciumsulfaatgebonden gietvloer is wellicht beter bekend als de anhydrietvloer. Beide benamingen voor een gegoten dekvloer zijn correct. Lees meer >

Noodzakelijke dilataties

05 sep 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk, Bestek en regelgeving

Noodzakelijke dilataties

In de praktijk komt het voor dat bestek beschrijvingen in werkelijkheid niet zo kunnen worden uitgevoerd. Buiten stucwerk zonder enige dilatatie bijvoorbeeld. Architecten baseren - wel dan niet terecht - hun keuze vaak op wat ze mooi vinden, niet omdat een voorgeschreven pleistersysteem zo praktisch is. Lees meer >

Richtlijn metalen bevestigingsmiddelen

02 sep 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Plafonds

Af en toe komt het in het nieuws: een verlaagd plafond stort in. Als dat een publieke ruimte is, geeft dat veel narigheid en mogelijk zelfs gewonden. Om dit te voorkomen bestaat er een richtlijn die zekerheid biedt dat de bevestigingsmiddelen en -methodieken in orde zijn. Lees meer >

Calciumsulfaatgebonden dekvloeren

01 sep 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren

Calciumsulfaatgebonden dekvloeren

Calciumsulfaatgebonden dekvloeren hebben de afgelopen 15 jaar een grote opkomst doorgemaakt als vervanging voor de cementgebonden dekvloer Lees meer >

Overzicht van Nederlandse normen en richtlijnen voor vloeren en terrazzo

01 sep 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Bestek en regelgeving, Terrazzo, Vloeren

Overzicht van Nederlandse normen en richtlijnen voor vloeren en terrazzo

Voor het aanbrengen en verwerken van vloeren en terrazzo is een flinke lijst met normen en CUR-aanbevelingen ontwikkeld. We bieden een overzicht van de vrije Nederlandse vertaling, hier en daar is ingekort. Lees meer >

Buiten geen horizontaal stucwerk!

28 aug 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk

Buiten geen horizontaal stucwerk!

Tuinmuren, borstweringen of scheidingmuren kunnen prima worden gestukadoord. Dit moet bij voorkeur schuinaflopend en met behulp van een waterdichte afdekking. Lees meer >

Wat u moet weten over STABU

20 aug 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Bestek en regelgeving

Wat u moet weten over STABU

STABU is een “bouwbreed informatiesysteem voor de woning- en utiliteitsbouw”. Via de computer kunnen bestekschrijvers met de STABU-systematiek projectbestekken maken en bewerken. De Stichting STABU beheert deze systematiek. Een stichting heeft een bestuur en in dit bestuur zitten bestuurders die afgevaardigd worden door opdrachtgevers, overheid, architecten, adviseurs, bouwkundige en installatietechnische aannemers, fabrikanten en toeleveranciers. Lees meer >

Bestekonderdelen dekvloeren en vloersystemen

20 aug 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Bestek en regelgeving

Bestekonderdelen dekvloeren en vloersystemen

In de bouw wordt veelvuldig gebruik gemaakt van bestekteksten, die volgens de STABU systematiek zijn opgesteld. Een projectbestek wordt opgesteld aan de hand van voorbeeldbestekken, eventueel aangevuld met BNA aanbevelingen. Lees meer >

Onthechting van buitenstucwerk voorkomen

20 aug 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk

Onthechting van buitenstucwerk voorkomen

Een gestukadoorde buitengevel is prachtig, maar de gevel moet heel wat kilo’s materiaal ‘vasthouden’ en u wilt dat dit jaren mooi blijft zitten. (Gedeeltelijke) Onthechting komt in de praktijk te vaak voor. Lees meer >

Gestukadoord maaiveld

08 aug 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk

Gestukadoord maaiveld

Stukadoorswerk onder en ter plaatse van het maaiveld heeft doorgaans extra te verduren. Er is opspattend regenwater en een verkeerd systeem kan leiden tot optrekkend grondwater in de isolatie of het pleistersysteem. Lees meer >

Osmose in een kunststofvloer

23 jun 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren

Osmose in een kunststofvloer

‘Blazen’ in een kunststofvloer zijn natuurlijk ongewenst. Hoe kan die blaasvorming ontstaan? Een oorzaak kan worden gezocht in osmose. Lees meer >

Richtlijn stukadoren veestal

22 mei 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk

Richtlijn stukadoren veestal

Verwerkingsrichtlijn voor het stukadoren van veestallen en dierendagverblijven met cementgebonden raap- en afwerklagen. Onderzoek heeft aangetoond dat dergelijk stukadoorswerk nauw luistert. Niet dat dieren letten op een hobbeltje hier, of een scheurtje daar, maar niemand wenst gaten in een nieuw gepleisterde stalmuur... Lees meer >

Objectieve beoordelingsmethode voor kunststofvloeren

01 dec 2013 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren, Bestek en regelgeving

Objectieve beoordelingsmethode voor kunststofvloeren

Er is een nieuwe richtlijn ontwikkeld om kunsthars gebonden gietvloeren te kunnen classificeren én beoordelen op basis van objectieve criteria. De richtlijn kan discussies over esthetische aspecten voorkomen. Lees meer >