Aandachtspunten bij kwalitatief hoogwaardig gipsplaatsysteem

24 okt 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Wanden (massief/hol)

Aandachtspunten bij kwalitatief hoogwaardig gipsplaatsysteem
Het afbouwen met gipsplaatsystemen op metalen profielen staat tegenwoordig op een zeer hoog niveau. Om fouten en scheurvorming te voorkomen, dan wel te beperken, worden bij het afbouwen met gipsplaatsystemen duidelijke randvoorwaarden aangegeven die helpen om de kwaliteit zeker te stellen. Deze randvoorwaarden worden in diverse aanbevelingen en richtlijnen aangegeven en omvatten de volgende punten:
 1. Klimatologische bouwplaats-omstandigheden op de werkvloer
 2. Materiaal en opslag
 3. Montage
 4. Voegmethode
 5. Planning

We benoemen aandachtspunten die van belang zijn om kwaliteit van het gipsplaatsysteem te kunnen garanderen. 

Klimatologische bouwplaatsomstandigheden op de werkvloer:

 • Het gebouw dient wind-, waterdicht en opgeruimd te zijn.
 • Tijdens montage en afvoegen van de wanden of plafonds dient de temperatuur boven +5° Celsius te zijn en de relatieve luchtvochtigheid tussen de 40% en 80% te zijn. Aanbevolen wordt echter om tijdens het afvoegen van de wanden of plafonds de temperatuur boven de +10° Celsius te houden.
 • Ook na het monteren en afvoegen van de wanden of plafonds dient langdurige blootstelling aan vocht vermeden te worden.

Aandachtspunten:

 • Natte werkzaamheden, zoals stukadoors- en dekvloerwerkzaamheden, zorgen voor een grote toename van de relatieve luchtvochtigheid. Deze werkzaamheden dienen dan ook bij voorkeur uitgevoerd te worden vóór het monteren van de wanden en de plafonds. Men dient na uitvoering van de natte werkzaamheden altijd voor voldoende ventilatie te zorgen.
 • Snel en extreem opwarmen van de ruimtes moet voorkomen worden, omdat daardoor spanningsscheuren kunnen ontstaan. Het afvoegen van de naden mag pas worden uitgevoerd als er geen grote vormveranderingen van de platen meer te verwachten zijn.
 • Warme of hete lucht niet rechtstreeks tegen de gipsplaten laten blazen.

Materiaal en opslag:

 • Gipsplaten en toebehoren moeten tegen vocht worden beschermd.
 • Het is aan te bevelen om gipsproducten in het gebouw op te slaan.
 • Om schades te voorkomen (vervormingen, breuk) dienen gipsplaten op een vlakke droge ondergrond opgeslagen te worden, bij voorkeur op regels met een onderlinge afstand van ca. 35 cm.
 • Bij de opslag van de platen moet rekening worden gehouden met de draagkracht van de vloer.

Aandachtspunten:

 • Een onzorgvuldige opslag en het laten intrekken van vocht, leiden tot vervormingen van de platen, waardoor het eindresultaat nadelig wordt beïnvloed.
 • Isolatiemateriaal en achterhout dienen droog te worden opgeslagen en verwerkt.

Montage:

 • Dilateren:
  • Dilataties in de ruwbouwconstructie dienen te worden overgenomen.
  • Houd de maximale lengtes en oppervlakken van de systemen aan. In geval van toepassing van verschillende plaatsoorten, dient als maatstaf voor de dilatatie de plaat met de grootste uitzettingscoëfficiënt.
  • Bij inspringende plattegronden in plafonds
 • Bij kozijnen en sparingen in het oppervlak moet bekeken worden of er extra maatregelen nodig zijn, zoals ravelingen, verstevigingen en vlaggen.
 • Houd met de detaillering en uitvoering rekening met de vervorming van het gebouw of de omringende bouwdelen.
 • Aansluitingen tussen verschillende materialen geven altijd kans op krimpscheuren, afhankelijk van de klimatologische bouwplaatsomstandigheden.
 • De opbouw van een wandbeplating dient aan beide zijden gelijk te zijn.
 • Wanden niet aan alle zijden strak opsluiten, waarbij wandaansluitingen op het dak flexibel dienen te worden uitgevoerd.

Voegmethode:

Afgeschuinde langskanten
Voor de voegafwerking van zowel gipskartonplaten als gipsvezelplaten is de plaat met afgeschuinde kant de meest voorkomende gipsplaat. Als wapening voor de naden zijn er 3 verschillende wapeningsbanden verkrijgbaar, t.w. in volgorde van sterkte:

  1. Papierband
  2. Glasvlies
  3. Zelfklevend gaasband.

Kopse kanten
Voor de voegafwerking van de kopse kanten dient onderscheid te worden gemaakt tussen de gipskarton- en gipsvezelplaten.

Gipskartonplaten:
Gesneden rechte kant, afgeschuinde kant, gesneden facetkant. Als wapening voor de naden zijn er 3 verschillende wapeningsbanden verkrijgbaar, t.w. in volgorde van sterkte:

  1. Papierband
  2. Glasvlies
  3. Zelfklevend gaasband.

Gipsvezelplaten:

 • Bij afgeschuinde kopse kanten zie de methode hierboven.
 • Rechte kanten worden volgens de lijmvoegmethode of gipsvoegmethode zonder wapening uitgevoerd.

Overige kanten
Zoals: Gezaagde of gesneden rechte kanten, gezaagde of gesneden facet kanten, halfronde afgeschuinde kanten (HRAK), halfronde kanten (HRK); volgens de voorschriften van de fabrikant.

Planning

Voor het aanvoeren, het monteren en het afwerken van de materialen zijn i.v.m. eerder genoemde klimatologische omstandigheden, de volgende punten van belang:

 • Het gebouw dient wind-, waterdicht en opgeruimd te zijn.
 • De natte werkzaamheden dienen reeds te zijn uitgevoerd.
 • Het integreren van technische installaties en verlichtingsarmaturen dient vooraf afgestemd te worden op het systeem zodat eventueel noodzakelijke hulpconstructies tijdig kunnen worden aangebracht.