Afwerking beton

04 feb 2016 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren, Bestek en regelgeving

Afwerking beton
Voor beton zijn er lang geen richtlijnen geweest voor de afwerking. Echter, voor de tussenfase ontkisten en afwerken waren er wensen om richtlijnen te hebben. Uiteindelijk is er een voorstel gemaakt om toch duidelijkheid en afspraken te creëren.

Afhankelijk van het type, de soort en de leeftijd van de bekisting zullen de naden tussen de delen zich aftekenen. Het aantal benodigde centerpennen kan per type bekisting verschillen. Bij het storten van breedplaatvloeren kunnen betonresten langs de eerder gestorte wanden lopen die zich daaraan hechten.

Resultaat na ontkisten

Op een bekisting worden ook nog voorzieningen voor meerdere woningtypen geprogrammeerd. Het beschadigen van het bekistingsoppervlak is bij programmeren onvermijdelijk. Het intensief gebruik en herstel van bekisting zal ook enige onvlakheid veroorzaken. Bij het storten van een wand zullen de voor dat type woning niet gebruikte gaten zich toch iets gaan aftekenen. Maar ook de plaat of paneelnaden, aansluiting op een eerder gestorte kim en dergelijke zijn na het ontkisten nog zichtbaar.

Meetbare prestatie

De eisen die aan de betonwand worden gesteld zijn afhankelijk van de opvolgende bewerking. Aan het uiterlijk van een eindwand waar isolatiemateriaal tegen aangebracht wordt, zullen geen hoge vlakheidseisen worden gesteld. Voor binnenwanden maakt het verschil of een wand gesausd, behangen of gestukadoord wordt. 

Voor een werkbare en meetbare situatie wordt voorgesteld om twee prestatieniveaus te benoemen.

  1. De betonwand glad uit de bekisting
  2. De wand afgefilmd

Specifieke normen voor deze niveaus zijn er niet, maar het lijkt logisch om aan te sluiten bij bestaande omschrijvingen uit regelgeving. 

1. De betonwand glad uit de bekisting

Criteria voor dit afwerkingsniveau kunnen rechtstreeks worden overgenomen uit de norm NEN 6722-2002 Tabel 8-klasse A 

 

Onderwerp

Eisen

Bekisting

Plaatnaden 

≤ 2 mm 

Elementnaden 

≤ 3 mm 

Bramen bij de naden 

≤ 3 mm 

Plaatselijke doorbuiging 

≤ 1 mm 

Plaatselijke afwijking 

≤ 2 mm 

Vlakheid van grote oppervlakken 

≤ 7 mm 

Hoeken 

∏ beschadiging ≤ 10 mm 

Betonoppervlak

Luchtbellen plaatselijk 

Max. 50 mm2/dm2 

Luchtbellen totaal 

Max. 1500 mm2/m2 

Afwerking centerpengaten 

T.o.v. verblijfsruimte: + 0 / ≤ 3 mm 

 

2. De wand afgefilmd

Voor dit niveau zijn de criteria voornamelijk ontleend aan CUR-Aanbeveling 100 klasse B2. Om dit afwerkingsniveau te bereiken mag de betonwand worden afgefilmd met een daarvoor geschikt materiaal ter goedkeuring van de hoofdaannemer/opdrachtgever. Dit houdt dus in dat de betonbouwer er voor verantwoordelijk is dat de wand aan onderstaande eisen voldoet.

 

Onderwerp 

Eisen

Bekisting 

Plaatnaden 

≤ 1 mm 

Elementnaden 

≤ 1 mm 

Bramen bij de naden 

≤ 1 mm 

Plaatselijke doorbuiging 

≤ 1 mm 

Plaatselijke afwijking 

≤ 1 mm 

Vlakheid van grote oppervlakken 

≤ 7 mm 

Hoeken 

∏ beschadiging ≤ 10 mm 

Betonoppervlak 

Luchtbellen plaatselijk 

Max. 20 mm2/dm2 

Luchtbellen totaal 

Max. 300 mm2/m2 

Afwerking centerpengaten 

T.o.v. verblijfsruimte: + 0 / ≤ 1 mm 

Aftekenen schroef-, spijkergaatjes e.d. 

T.o.v. verblijfsruimte: + 0 / ≤ 1 mm