Beoordelingscriteria stukadoorswerk binnen

17 dec 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk

Beoordelingscriteria stukadoorswerk binnen
Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen voor aanvang van de werkzaamheden overeenkomen aan welke vlakheidseisen het stukadoorswerk moet voldoen. Er kan gebruik worden gemaakt van objectieve beoordelingscriteria, die zijn opgesteld door het Bedrijf schap Afbouw.

Er zijn zes verschillende groepen waaraan de vlakheid van stukadoorswerk binnen kan voldoen. Algemeen gesteld wordt voorgeschreven:

Ter voorkoming van conflictsituaties over de esthetische eisen die de opdrachtgever aan het werk kan stellen, is het bij Groep 0 en 1 verplicht een proefvlak te benoemen. Voor de overige groepen is het raadzaam een proefvlak te benoemen als referentie voor de overeengekomen werkzaamheden. Indien er geen proefvlak is overeengekomen, dient de beoordeling plaats te vinden door een onafhankelijk ter zake kundige.

Om bij Groep 0 de hechting van het afwerksysteem te kunnen garanderen, dient het gehele oppervlak geschuurd te worden door degene die het afwerksysteem aanbrengt. Bij Groep 1, het aanbrengen van een mat afwerksysteem, dienen plaatselijke (opliggende) onregelmatigheden te worden weggeschuurd door degene die het afwerksysteem  aanbrengt. Tenzij dit vooraf anders is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.

Oneffenheden in de vorm van ruwe plekken (bultjes, spaanslagen en niveauverschillen in de textuurdiepte) gelijk of kleiner dan 1 mm zijn toegestaan.

Door het uittreden van kalk in minerale pleisters zijn kleurnuances mogelijk en toegestaan.

De vlakheidstabel met groep indeling dient ook ter bepaling van de vlakheid van profielen.

De hoeknauwkeurigheid dient als volgt te worden bepaald:

Hoeknauwkeurigheid stuc.jpg

Meetapparatuur

De vlakheidsmetingen dienen te worden uitgevoerd met precisiereien, met een lengte die overeenkomt met de gekozen onderlinge afstand tussen de meetpunten.

Visuele beoordeling stukadoorswerk Binnen:

Tijdens een beoordeling mag er geen strijklicht op het te beoordelen oppervlak

vallen. Zie ook Bijlage A van NEN 13914-2.

oppervlaktebeoordelingscriteria-stukadoorswerk-binnen.jpg 

Download hier de volledige pdf met opperlvaktebeoordelingscriteria binnen.