Brandcertificering gietvloeren

10 feb 2016 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren, Bestek en regelgeving

Brandcertificering gietvloeren
Gietvloeren moeten een CE-markering hebben. Deze markering wordt beschreven in DIN-EN 13813. De norm schrijft voor dat er een brandtest uitgevoerd moet worden volgens EN-ISO 11925-2 en EN­ ISO 9239-1. Op basis van de resultaten van deze testen wordt volgens norm EN13501-1:2007+A1:2009 de gietvloer geclassificeerd. De brandtesten worden door een geaccrediteerde instantie uitgevoerd.

Er zijn 7 Eurobrandklassen,waarbij A1fl de hoogste klasse is.Deze producten leveren geen bijdrage aan brandEr is ook een indeling naar rookontwikkelingS1 staat voor geringe rookproductie, S2 voorgemiddelde rookproductie en S3 voor grote rookproductie.

Overzicht brandcertificeringen.jpg

Door de wettelijke plicht van de CE-markeringkunnen gietvloeren getest worden op: 

  • ontvlambaarheid (verticale brandproef contact met kleine vlam) volgens EN-ISO11925-2
  • reactie bij brand (met stralingswarmte) volgens EN-ISO9239-1

Uit de testen volgt een indeling volgens EN13501-12007+A1:2009 in brandklasse (Bfl) en rookklasse (S1fl). Een vloer voldoet aan de eisen van hetBouwbesluit als de brandklasse Dfl - S1fl minimaal wordt gehaald voor alle beloopbare oppervlakkenAlleen voor vluchtroutes ligt die eis hoger, namelijk Cfl - S1fl.