BRE-screedtest

30 mrt 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren

BRE-screedtest
De BRE-screedtest is een gebruiksvriendelijke, snelle, doch nauwkeurige methode om te controleren of de druksterkte van een cementdekvloer voldoet. Het apparaat test de krachtverdeling van de vloer.

Een mindere laag van de dekvloer kan prima gecompenseerd worden door een sterke laag boven en onder. De screedtester geeft aan of er voldoende spreiding van kracht over de volledige vloerdikte is. Het apparaat is bruikbaar voor de beoordeling van cementdek- en zwevende vloeren.

Classificatie op basis van indrukking cementdekvloer

De kwaliteit van de cementdekvloer kan op weerstand tegen indrukking door een vallende last worden getest. Op basis van de indrukking die ontstaat bij beproeving met de BRE-screedtester kan de onderstaande klasse indeling worden gehanteerd:

Tabel bre screentester.jpg