Zowel mechanische rei als hulpstoffen verhogen kwaliteit

14 mrt 2016 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren

Buitengewone technische prestaties cementdekvloer
Het Technisch Bureau Afbouw heeft onderzocht of lichamelijk minder belastende applicatiemethoden de kwaliteit van cementgebonden dekvloeren wellicht negatief beïnvloeden. Zowel hechtende als verend opgelegde dekvloeren zijn getest. Daarnaast is bekeken welke invloed plastificerende hulpstoffen hebben op de technische prestaties. De resultaten zijn interessant!

Vorig jaar is bepaald dat cementgebonden dekvloeren met behulp van mechanische hulpmiddelen moeten worden gemaakt. Vanzelfsprekend is arbotechnisch verantwoord werken belangrijk, maar vanuit de sector kwam ook de vraag: Levert een mechanische afgewerkte dekvloer tenminste een gelijkwaardige kwaliteit ten opzichte van een handmatig vervaardigde dekvloer? Het antwoord is kort en krachtig: JA!

Geteste reien

In de praktijkruimte van het NOA-Afbouwcentrum zijn met behulp van de MAI 2 Floormaster XL, ScreedRoller, AirOne NL, Lomar 106 en de Floormach Prototype identieke vloeren gelegd, zowel hechtend aangebracht als verend opgelegd op isolatie. Ook handmatig, dus op de traditionele manier, werd eenzelfde vloervlak gelegd. Na goede droogomstandigheden werden alle vloeren beproefd op gebruikswaarde, huidtreksterkte, buigtreksterkte en druksterkte. Onderzoeker Onno de Vries  bevestigt dat dekvloeren door applicatie met een mechanische rei niet aan kwaliteit verliezen en dat bepaalde eigenschappen zelfs verbeteren.  

Zorgvuldig verdichten

Eigenlijk zijn alle vloeren zonder uitzondering allemaal van goede kwaliteit. Het is wel belangrijk om de onderste specielaag zorgvuldig te verdichten, omdat mechanische reien vooral de top van de dekvloer verdichten. Bij een optimale verdichting van een traditioneel samengestelde specie wordt de gebruikswaarde, buigtreksterkte en druksterkte aanmerkelijk verhoogd. De tabellen met meetresultaten zijn terug te vinden in het onderzoeksverslag van TBA, dat te downloaden is. Het is de moeite waard om goed naar de resultaten te kijken.

Kwaliteit verhogende hulpstoffen

In de tweede fase van het onderzoek zijn vijf verschillende plastificerende hulpstoffen aan de speciemortel toegevoegd. Er zijn veel meer hulpstoffen in de handel, maar het onderzoek heeft zich beperkt tot hulpstoffen met een plastificerende werking. Bij elke hulpstof is de standaard receptuur vermengd. Dit betekent dat er nóg hogere resultaten te bereiken zijn als de vloerenlegger zich houdt aan de door de leverancier van de hulpstof aanbevolen receptuur. De plastificerende werking verhoogt de kwaliteit van de dekvloer aanzienlijk. Bovendien wordt het verdichten van de onderste specielaag veel minder kritisch, omdat de luchtstof wordt verlaagd. Een trilmachine is niet meer nodig!” 


Droogtijdverkorting

Uit de tabellen in het onderzoekrapport is af te lezen dat de massa van een cementdekvloer met hulpstof veel constanter wordt. Bij een standaardspecie zijn de meetresultaten wisselender. Plastificerende hulpstoffen leveren meerwaarde op voor de technische prestaties van de dekvloer én verkorten als nevenwerking daarnaast eventueel andere eigenschappen als de droogtijd. De noodzakelijke verhardingstijd van een cementdekvloer is veel opdrachtgevers een doorn in het oog. Door toevoeging van hulpstoffen is de doorlooptijd van een heel project te beïnvloeden. Vloerenbedrijven kunnen hun klanten daarin goed adviseren.  

Huidtreksterktes en materiaalkrimp

Een parketteur vraagt nog wel eens om een huidtreksterkte boven 1. In het verleden kon de vloerensector dat eigenlijk niet garanderen. Op basis van deze meetresultaten durft technische deskundige Onno de Vries te stellen dat het met hulpstoffen wél kan! Zowel met PCI Estrifix, Speed Screed als Duramit 50 kwamen de meetwaardes ruim boven die eis uit. Overigens moeten we wel concluderen dat er tussen de hulpstoffen onderling significante verschillen aanwezig zijn. Het is daarom zaak dat het vloerenbedrijf van tevoren goed geïnformeerd wordt over de eisen die aan de vloer worden gesteld, zodat een passende hulpstof kan worden geselecteerd. De hulpstoffen zorgen ook voor een geringe kans op drogingsscheuren. Als een dekvloer met vloerverwarming nog moet worden afgewerkt met een kunststof gietvloer, marmoleum of PVC-vloer, dan is dat een groot voordeel, omdat de kans op adervorming door scheurtjes in de onderlaag minder groot is.

Het volledige onderzoeksrapport inclusief foto’s en tabellen met meetwaardes is te downloaden van www.tbafbouw.nl/publicaties