Comforteisen dekvloeren

01 apr 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren

Comforteisen dekvloeren
In relatie tot contactgeluid is de keuze van een dekvloer (zweven of hechtend), de dikte en de isolatiekeuze van groot belang. Voor geluidsisolatie is 54dB de minimum eis: dit is het gewogen geluidsniveauverschil - aangeduid met LnTA - naar een verblijfsgebied. Regelmatig vragen opdrachtgevers om een lagere LnTA-waarde, bijvoorbeeld in appartementencomplexen of kantoorgebouwen. We noemen dat comforteisen.

In het bouwproces moet dan extra aandacht aan details en ontwerprisico’s worden besteed. Dat geldt voor zowel de zwevende als de hechtende dekvloer. Het ligt echt kritisch, want een deuk in de isolatielaag kan al een flink geluidslek betekenen. Wil men geen zwevende dekvloer, dan moet er als alternatief een hele zware vloer worden gelegd. De constructie moet daar dan wel op gebouwd worden

Comforteisen

Verenigingen van Eigenaren stellen regelmatig zogenaamde comforteisen. Niets mis mee en het is goed te maken, mits de isolatielaag wordt aangepast. Er zijn namelijk speciale akoestische én thermische isolatiematerialen. Doorgaans wordt isolatie gebruikt, dat van allebei een beetje heeft. Wordt echter een lagere LnTA-waarde geëist, dan moet een akoestisch isolatiemateriaal worden gebruikt. Voor het bepalen van de dikte van de dekvloer kunnen de tabellen uit de NEN2742 worden gebruikt: Deze norm geeft eisen en regels voor het bepalen van de dekvloerdikte in relatie tot de buigtreksterkte van de dekvloermortel.