De betekenis van Europese stucnormen voor de Nederlandse stukadoorsmarkt

23 jan 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Bestek en regelgeving, Stucwerk

De betekenis van Europese stucnormen voor de Nederlandse stukadoorsmarkt
In 2005 zijn er Europese normen voor buiten- en binnen stukadoorswerk uitgebracht. De NEN-EN 13914-2 voor stukadoorswerk binnen en de NEN-EN 13914-1 voor stukadoorswerk buiten.

Nederland was helaas niet betrokken bij de totstandkoming van de inhoud. Daardoor stuitten we in beide normen op een aantal zaken die niet aansloten op de Nederlandse stukadoorspraktijk. De normen zijn geënt op veelal Duitse en Engelse stukadoorstechnieken. Nederland heeft een aantal specifieke en kenmerkende technieken, die in de normen helemaal niet voorkomen.

Ingewikkeld vertaalkarwei

Omdat de Europese normen alleen in het Duits en Engels zijn uitgebracht, heeft het Bedrijfschap Afbouw destijds de inhoud laten vertalen in het Nederlands. Dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan, want technische termen in een andere taal zijn moeilijk te lezen en het is nog ingewikkelder om vaktermen precies te vertalen in het Nederlands. Gaandeweg de vertaling werd opgemerkt dat er enkele specifieke fouten in de norm stonden vermeld, die niet mochten worden gecorrigeerd in de vertaling. Ook stukadoorstermen die in de Nederlandse markt gebruikelijk zijn, konden niet zomaar ingevoegd worden. 

Ken je normen!

Omdat een Europese norm boven een Nederlandse norm staat, is het belangrijk leesvoer. Welke eisen worden er in de normen gesteld? De stukadoor heeft bovendien een waarschuwingsplicht als een werk niet kan worden gemaakt conform de voorgeschreven normering. Het is daarom raadzaam om beide exemplaren op te vragen bij NEN, www.nen.nl.

Welke norm geldt?

De geldende norm… daar kunnen hele discussies over ontstaan. De norm die wordt afgesproken, geldt. Dat kunnen beoordelingscriteria zijn, een praktijkrichtlijn of Nederlandse of Europese norm, zolang die maar duidelijk in de overeenkomst staat vermeld. Als er in de overeenkomst, of in het bestek waar in de overeenkomst naar wordt verwezen, niets wordt geschreven, dan wordt gekeken naar de Europese norm, zijnde de stand der techniek. Daar wringt ‘m precies de schoen, want die Europese normen zijn dus niet in alle gevallen op de Nederlandse markt afgestemd.”

NPR voor stukadoorswerk buiten

Daarom is er een Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) voor stukadoorswerk buiten op zowel geïsoleerde als ongeïsoleerde ondergronden, welke in overeenkomsten kunnen worden aangemerkt als geldende norm. De NPR is voor de Nederlandse markt veel beter, want in de Europese norm voor stukadoorswerk buiten zijn helemaal geen oppervlaktebeoordelingscriteria vastgesteld. 

Beoordelingscriteria ‘binnen’ geharmoniseerd

De oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorswerk binnen zijn na de vertaling van de Europese norm ook aangepast: Let er op dat u van de welbekende groene kaartjes van het bedrijfschap de versie van januari 2010 hanteert. De criteria zijn aangepast en geharmoniseerd aan de Europese norm. 

Hoeknauwkeurigheid

Groep 0 komt overeen met de hoogste klasse van de Europese norm. Daarbij wordt ook gelet op de ‘hoeknauwkeurigheid’: neggekanten en in- en uitwendige hoeken mogen ten opzichte van het aangrenzende oppervlak nog maar een beperkte afwijking hebben. Dus een paar millimeter in of uit de haak, als je de haakse hoek als uitgangspunt neemt. Voor 2010 werd dat in Nederland visueel beoordeeld en waren er geen strikte meetbare criteria. 

Behangklaar of plaatselijk repareren

Ook groep 6 is in 2010 aan de oppervlaktebeoordelingscriteria toegevoegd. Dit is handig om te volgen bij het behangklaar maken, of plaatselijk repareren van beton. Hier staat in de Europese norm niets over vermeld, maar vormt in Nederland regelmatig een discussiepunt. Er wordt dan gemeld dat ‘de grote gietgallen mogen worden gevuld’, maar ja, wat valt er dan onder ‘groot’. Werken volgens de nieuwe Groep 6 kan hier duidelijkheid in scheppen en discussies achteraf voorkomen.