Samenstelling van materialen belangrijk voor dekvloer

02 feb 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren

Het gebruik van Portlandcement
Voor dekvloeren kunnen verschillende bindmiddelen worden toegepast. Portlandcement is het meest toegepaste bindmiddel. Kunsthars, gips en bitumen worden in combinatie met cement als bindmiddel gebruikt om specifieke eigenschappen voor de dekvloer te verkrijgen.

Portlandcement met kalk

Voor dekvloeren kan aan portlandcement kalk worden toegevoegd. Dit om de specie smeuïger en zo beter verwerkbaar te maken.

Samenstelling dekvloer

Het vloeren bestanddeel zand wordt met een snelhardend bindmiddel, meestal  portlandcement, samengevoegd. Cement, dat voornamelijk uit calciumwaterstofsilicaat bestaat, is een fijngemalen stof, dat na mengen met water een verwerkbare massa vormt, die zowel onder water als in de buitenlucht hard wordt. Het cement kan daardoor uitermate goed worden gebruikt als grondstof voor dekvloeren en zorgt ervoor dat het granulaat (zand, fijn grind, terrazzo) letterlijk wordt gebonden.

Chemische reactie

Rivierzand, rijnzand, geel zand en/of wit zand, wordt het meest als granulaat toegepast. Het water ondergaat een trage chemische reactie met het bindmiddel, zodat de granulaatkorrels aan elkaar kleven en de mortel gaat uitharden. Additieven kunnen de verwerkbaarheid en het eindresultaat beïnvloeden, b.v. op vlak van smeuïgheid, waterdichtheid, hechting, trekweerstand, kleur, enz.

Andere relevante artikelen