Hoeknauwkeurigheid voor cellenbeton- of gipsblokkenwanden

08 jan 2016 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk

Hoeknauwkeurigheid voor cellenbeton- of gipsblokkenwanden
Bij het zetten van wanden uit cellenbeton en gipsblokken moeten de hoeken nauwkeurig haaks zijn. Kleine afwijkingen zijn in de praktijk echter geoorloofd. Deze hangen af van de lengte van de wanden die geplaatst zijn.

De vlakheidsmetingen dienen te worden uitgevoerd met precisiereien met een lengte die overeenkomt met de gekozen onderlinge afstand tussen de meetpunten. Er mag bij een visuele beoordeling geen strijklicht op het oppervlak terecht komen. Zie hiervoor NEN 13914-2, bijlage A.

De hoeknauwkeurigheid dient als volgt te worden bepaald

hoeknauwkeurigheid bepalen.jpg

Deze tabel kan ook gebruikt worden om de vlakheid van profielen te meten.

hoeknauwkeurigheid wanden.jpg 

Groep 1: Hoogste kwaliteit en daarbij de meest effectieve methode voor een gelijkmatig oppervlak. De kans op aftekenen van naden wordt door de filmlaag geminimaliseerd.

Groep 2: Normale kwaliteit waarbij kans op aftekening van de naden aanwezig is. Daarom niet geschikt voor dun (glasvlies)behang.

Ter voorkoming van conflictsituaties over de esthetische eisen die de opdrachtgever aan het werk kan stellen, is het bij Groep 1 verplicht een proefvlak te benoemen. Voor de overige groepen is het raadzaam een proefvlak te benoemen als referentie voor de overeengekomen werkzaamheden. Indien er geen proefvlak is overeengekomen, dient de beoordeling plaats te vinden door een onafhankelijk ter zake kundige. 

Om bij Groep 1 de hechting van het afwerksysteem te kunnen garanderen dient het gehele oppervlak geschuurd te worden door degene die het afwerksysteem aanbrengt. Bij Groep 1, het aanbrengen van een mat afwerksysteem, dienen plaatselijke (opliggende) onregelmatigheden te worden weggeschuurd door degene die het afwerksysteem aanbrengt.