Lichte, woningscheidende wanden: een uitkomst, maar ook een uitdaging

19 sep 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Wanden (massief/hol)

Lichte, woningscheidende wanden: een uitkomst, maar ook een uitdaging
Een woningscheidende wand massief? Dat hoeft niet!
Sterker nog: het kán lang niet altijd. Zowel bij renovatie, als
bij nieuwbouw zijn zware woningscheidende wanden niet
altijd mogelijk of gewenst. De oplossing is het toepassen
van lichte, woningscheidende wanden van gipskarton- of
gipsvezelplaat. Maar die vragen extra aandacht op het
gebied van geluidsisolatie.

Een lichte, woningscheidende wand bouwen met behulp van gipskarton- of gipsvezelplaten die voldoet aan de luchtgeluidsisolatie-eis in het Bouwbesluit van Ilu, k > 0 DB? Dat is een aardige opgave. Daarom is er de Nationale Praktijkrichtlijn (NPR) 5086, getiteld ‘Geluidwering in woongebouwen - geluidwering van lichte, woningscheidende wanden’. Deze NPR beschrijft en laat zien hoe het mogelijk is. 

Let op de details 
In deze brochure wordt een aantal gangbare constructies uit NPR 5086 getoond, voorzien van alle relevante details. Maar garanties dat een bepaalde wand aan de eis van Ilu, k > 0 DB voldoet, zijn er niet. Dat hangt onder meer af van het uitvoeringsniveau. Ook de aansluitingen op flankerende constructies moeten optimaal zijn. Zeker in bestaande gebouwen is nog niet altijd bekend hoe zwaar die flankerende constructies zijn en hoe ze zijn opgebouwd. Het is dus belangrijk steeds goed op de details te letten. Bij twijfel is het raadzaam een deskundige op het gebied van akoestiek in te schakelen.

Praktijk
De constructies in deze brochure zijn gebaseerd op projecten die al zijn uitgevoerd. De lichte, woningscheidende wanden van gipskarton- of gipsvezelplaten zijn al toegepast en voldoen aan de eis IIlu, k > 0 DB. 

Aansluitende constructies
In de NPR 5086 staan tekeningen en beschrijvingen van lichte, woningscheidende wanden met verschillende aansluitende constructies. Dat kunnen wanden zijn die rechtstreeks aansluiten op de lichte, woningscheidende wand, maar zelf geen woningscheidende functie hebben, massieve wanden met een verschillende massa en lichte, woningscheidende wanden met dezelfde opbouw. Aansluitende vloerconstructies kunnen massieve vloeren zijn, maar ook op verschillende manieren opgebouwde houten vloeren. Aansluitende gevels kunnen massief zijn, maar ook als spouwconstructie zijn gebouwd of bekleed zijn met lichte gevelpanelen. Aansluitende daken kunnen platte daken zijn, zowel massief als van hout, of kunnen houten hellende daken zijn.

Luchtdicht aansluiten
Al deze aansluitende constructies vragen een andere aanpak bij het bouwen van lichte, woningscheidende wanden met gipskarton- of gipsvezelplaten. Eén ding staat steeds voorop: de wand moet altijd luchtdicht aansluiten op de aansluitende constructie. Bij gipskarton- of gipsvezelplaten kan daarvoor het beste semi-gesloten cellenband worden gebruikt in combinatie met voegenvuller of kit.

Voorzetwanden
Voor massieve constructies met een massa < 350 kg/m2worden vaak voorzetwanden geplaatst om de geluidsoverdracht te verminderen. Let er daarbij op dat de woningscheidende wand de voorzetwand onderbreekt. De aansluiting van de voorzetconstructie op de aansluitende constructies moet geluiddicht zijn.

Dilataties
Aansluitende constructies kunnen het beste worden onderbroken bij de lichte, woningscheidende wand. Breng voor een optimale geluidsisolatie de dilatatie aan bij de spouw van de lichte, woningscheidende wand. Grenst de dilatatie aan de spouw van een gevel of aan de kruipruimte, zorg dan voor een dampdichte voorziening tussen de lichte scheidingswand en de flankerende constructie.

Download het informatieblad over lichte, woningscheidende wanden van gipskarton- of gipsvezelplaat.