Metalen bevestigingsmiddelen voor het afhangen van verlaagde plafonds

12 jan 2016 | door: nexwork | onderwerpen: Plafonds

Metalen bevestigingsmiddelen voor het afhangen van verlaagde plafonds
Met enige regelmaat zijn er berichten over plafonds die zijn losgeraakt en gedeeltelijk of geheel zijn ingestort. De oorzaak daarvoor was in een aantal gevallen dat men was afgeweken van de montagevoorschriften van fabrikanten en daardoor niet deugdelijk had gemonteerd. Maar er zijn ook plafonds losgekomen door toepassing van ondeugdelijke bevestigingsmiddelen, waarmee het plafond in de erboven gelegen constructie is afgehangen.

In Nederland was het - tot voor kort - niet gebruikelijk constructieve eisen te stellen aan verlaagde plafonds en/of de verschillende onderdelen daarvan. Er waren ook geen beproevingsmethoden voor het bepalen van de eigenschappen van bevestigingsmiddelen voor dergelijke plafonds. Het gevolg is dat in de praktijk bevestigingsmiddelen werden toegepast, en nog steeds ook worden toegepast, waarvan het goed functioneren slechts in beperkte mate of in het geheel niet is aangetoond. Het is echter van groot belang dat deugdelijke materialen worden toegepast, om instorting van verlaagde plafonds te voorkomen.

Richtlijn metalen bevestigingsmiddelen

Met het oog op veiligheid en om het goed functioneren van de constructie van verlaagde plafonds gedurende de beoogde levensduur beter te kunnen waarborgen, is er een richtlijn voor metalen bevestigingsmiddelen voor verlaagde plafonds opgesteld. Dit is de BA-richtlijn 3.1 die definities, eisen, beproevingsmethoden en rekenregels biedt voor bevestigingsmiddelen voor het afhangen van verlaagde plafonds via een meervoudige ankertoepassing aan steenachtige constructies in binnen toepassingen. 


Maximale belasting op 0,6 kN rekenwaarde

De richtlijn biedt tevens aansluiting op internationale documenten, zoals de NEN-EN 13964 en ETAG001 deel 6. Door het toepassingsgebied te beperken tot een maximale belasting op de bevestigingsmiddelen van 0,6 kN (rekenwaarde) kan met een geringer beproevingsprogramma dan dat volgens de ETAG worden volstaan. Daarnaast zijn in de BA-richtlijn 3.1 ook andere ondergronden dan beton opgenomen.

Download de richtlijn