Montagesystemen in een agressief milieu

02 apr 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Plafonds

Montagesystemen in een agressief milieu
Onder bepaalde omstandigheden worden bijzondere eisen gesteld aan de montagemiddelen voor plafonds en wanden. Als er sprake is van een agressief milieu, bijvoorbeeld in zwembaden of industriegebouwen waar corrosie bevorderende stoffen worden gebruikt, is het noodzakelijk de corrosiviteit van de bevestigingsmaterialen te reduceren, zo niet zo klein mogelijk te houden. Er dient een tweejaarlijkse controle op de bevestigingen van de montage door een deskundige.

Bevestigingsmiddelen

Om plafonds en wanden te monteren worden aan de bevestigingsmiddelen hoge eisen gesteld voor sterkte en corrosievastheid. Er is een aparte montagerichtlijn voor bevestigingssystemen en materialen  opgesteld, speciaal voor speciaal voor systeemplafonds in zwembaden. 

Chloordampen

Chloordampen in zwembaden tasten, mede door hoge temperatuur en luchtvochtigheid, de bevestigingsmiddelen aan. Volgens ISO 9223 wordt de corrosiesnelheid van verschillende materialen aangegeven. Om aantasting te reduceren, worden er bijvoorbeeld gegalvaniseerde of geanodiseerde bevestigingsmateriaal toegepast. Ook de bevestiging in de vloer of muur vereist specifieke aandacht.

Andere relevante artikelen