NPR 3924: de praktijkrichtlijn stukadoorswerk buiten

15 sep 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk

NPR 3924: de praktijkrichtlijn stukadoorswerk buiten
De Nederlandse Praktijk Richtlijn Stukadoorswerk buiten, oftewel de NPR 3924, sluit aan op Europese regelgeving, maar houdt ook rekening met Nederlandse gebruiken.

Gevels voorzien van een gepleisterde eindafwerking op minerale ondergronden of isolatieplaten, vraagt om gedegen vakkennis. Een duurzame eindafwerking vraagt om goede detaillering en er moet gedurende alles fases rekening worden gehouden met ons Nederlandse klimaat; grote temperatuurschommelingen en langdurige regenbuien vergen veel van een gepleisterde afwerking. Daarom bestaat de NPR 3924. 

De Nederlandse Praktijk Richtlijn is praktisch opgebouwd uit verschillende hoofdstukken, die overeenkomen met de verschillende fases in het bouwproces. In de NPR zijn belangrijke zaken geregeld op het gebied van ontwerp, voorbereiding en uitvoering. De richtlijn sluit naadloos aan bij Europese regelgeving, de NEN-EN 13914-1 over stukadoorswerk buiten, en de Nederlandse BRL 1328 voor buitengevelisolatie met gepleisterde afwerking.