Prestatiecriteria voor vloeren

01 apr 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren

Prestatiecriteria voor vloeren
Vroeger was er alleen een vloerennorm voor hechtdruksterkte, maar D30 is niet langer meer allesoverheersend! Er zijn nu normen op basis van prestatiecriteria.

Via Europese regelgeving is het mogelijk de kwaliteit van vloeren anders te beoordelen. Naast druksterkte kan bijvoorbeeld ook de buigtreksterkte gemeten worden. Een gietdekvloer bijvoorbeeld kan volgens de normering F7 halen, terwijl de traditionele cementdekvloer daarbij maximaal F2-klasse kan halen. 

Cw in plaats van D en G

In de praktijk was vaak het probleem dat een D30-vloer werd voorgeschreven, terwijl die sterkte voor de functionaliteit van de vloer helemaal niet nodig is. De prestatiecriteria gaan verder dan  alleen de druksterkte. Daarnaast is de codering gewijzigd. Geen ‘D’ en ‘G’ codering meer, want cementdek- en gietdekvloeren worden nu allebei aangeduid met een zogenaamde Cw-klasse. Wel zo praktisch!

Geen andere vlakheidseisen

De vlakheidseisen in de norm zijn ongewijzigd. Er zijn wel de nodige andere wijzigingen doorgevoerd: zo wordt er bijvoorbeeld vermeld dat de onthechting langs de rand van de vloerlaag niet groter mag zijn dan drie keer de dekvloerdikte. 

Huidtreksterkte

In de oude norm was ook geen eis opgenomen over huidtreksterkte, tenzij anders werd overeengekomen. In de praktijk ontstonden daardoor onredelijke en onhaalbare eisen van opdrachtgevers. In de gewijzigde norm staat vermeld dat waarden boven 0,5 N/mm2 niet van een standaard cementdekvloer verwacht mogen worden. 

Andere relevante artikelen