Samenstelling vloerenmortel

02 feb 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren

Samenstelling vloerenmortel
Specie, ook wel (onverharde) mortel genoemd, is een fijn homogeen plastisch mengsel dat is samengesteld uit een bindmiddel, granulaat (zand, grind), toeslagmaterialen en eventueel additieven. Mortel vormt de basis voor dekvloeren.

De samenstelling van mortel voor vloeren is:

  • één deel bindmiddel
  • x delen granulaat
  • x delen water. 
  • Eventueel met toevoegingen

Indien goed vermengd, zorgt deze verhouding voor een optimale sterkte na uitharding. Meer bindmiddel verbetert de waterdichtheid, maar maakt de specie duurder; meer granulaat verzwakt de sterkte van het resultaat. De samenstelling van specie gaat volgens Stabu standaard.

Andere relevante artikelen