‘Tabellenkaart’ voor gipskarton- en gipsvezelplaatwanden en -plafonds

22 jan 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Plafonds, Wanden (massief/hol)

‘Tabellenkaart’ voor gipskarton- en gipsvezelplaatwanden en -plafonds
Opdrachtgevers kunnen kiezen uit een systeem van zes afwerkingsniveaus voor zowel wanden als plafonds van gipskarton- en gipsvezelplaten. Het hoogste niveau is een dunne filmlaag over het gehele oppervlak. Het is een effectieve methode om het aloude probleem te verminderen van zichtbare kleine onregelmatigheden bij strijklicht.

Bij de oude oppervlaktebeoordelingscriteria systeemwanden was groep 1 het hoogste niveau om een plafond of wand te kunnen afwerken. Bij een afwerking met hoogglansverf waren naderhand vaak de naden en schroefgaten zichtbaar. Of bij het veelal aanwezige en o zo vervelende strijklicht was baanvorming zichtbaar. Hoewel de plafond- en wandmonteur zijn werk dan volgens het beste afwerkingsniveau afleverde, kwamen er naderhand toch klachten.

Structuurverschil te minimaliseren door filmlaag

Gipskarton- of gipsvezelplaten, waarvan de naden en schroefgaten worden gevuld en gefinished, voldoen aan de eisen die worden gesteld in groep 1 van de oppervlaktebeoordelingscriteria systeemwanden. Echter, na het schilderen van de platen zie je het verschil in zuiging, omdat de vezels van de platen door de verf iets opzetten en er dus structuurverschil optreedt tussen de platen en de afgewerkte naden. Door over het gehele oppervlak eerst een dunpleister- of filmlaag aan te brengen, kan vervolgens zonder problemen de verflaag worden aangebracht. Veel monteurs waren hier allang van op de hoogte en waarschuwden dan ook voor aanvang van de werkzaamheden de opdrachtgever voor baanvorming en kleurverschil bij de naden. Omdat groep 1 van de beoordelingscriteria voor systeemwanden in de STABU Standaard nu eenmaal als beste afwerkingsniveau stond aangegeven, werd deze kwaliteit door bestekschrijvers voorgeschreven en werd met de waarschuwing van de monteur niets gedaan.

Daarom is er sinds 2010 een nieuwe tabellenkaart. De oude oppervlaktebeoordelingscriteria systeemwanden zijn blijven bestaan, maar voor wat betreft de gipskarton- en gipsvezelplaten vervangt de nieuwe tabellenkaart de oude criteria. De nieuwe systematiek is in feite een stap van 3 naar 6 kwaliteitsniveaus. De tabellenkaart geeft een beeld welk afwerkingsniveau voor welk doel geschikt is. Om verwarring te voorkomen worden de niveaus op de nieuwe tabellenkaart voor gipskarton- en gipsvezelplaten aangegeven met de letters A tot en met F. Bij de oude beoordelingscriteria blijven de groepen 1,2 en 3 gehandhaafd. 

Nieuwe niveaus voor betere kwaliteit

Niveau A is de hoogste kwaliteit voor af te werken gipskarton- en gipsvezelplaten op systeemwanden- en plafonds en daarbij de meest effectieve methode voor een gelijkmatig oppervlak. De kans op aftekenen van voegen en het doorschijnen van bevestigingsmiddelen is door de aangebrachte filmlaag geminimaliseerd. Kleine oneffenheden tot 1 millimeter blijven mogelijk en kunnen bij strijklicht zichtbaar zijn. De niveaus B, C en D zijn vergelijkbaar met de oppervlakte-eisen zoals deze worden gesteld in de groepen 1, 2 en 3 van de beoordelingscriteria voor systeemwanden. Niveau E en F zijn geheel nieuw voor toepassingen die geen esthetische eisen vragen of als ondergrond dienen voor bijvoorbeeld stuc- of tegelwerk. 

Tabellenkaart P&W.png