Vochtmeting ondergrond ten behoeve van stucwerk

26 jun 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk

Vochtmeting ondergrond ten behoeve van stucwerk
Voordat een stucadoor zijn werkzaamheden op kan starten en een goede, blijvend hechtende stuclaag aan kan brengen, dient de ondergrond te worden gecontroleerd op het aanwezige vochtpercentage. Een ondergrond met een vochtpercentage kleiner dan 2 gewichtsprocent is geschikt om af te werken.

Een visuele inspectie dient minimaal plaats te vinden. Steekproefsgewijs - zeker op natte plekken - kunnen indicatieve vochtmetingen worden verricht. Als minimale eis moet worden aangehouden dat de ondergrond niet meer dan 2 gewichtsprocent vocht mag bevatten. Om het vochtgehalte (indicatief) te kunnen bepalen, kan met behulp van een elektrische vochtmeter (bijv: protimeter) een oppervlaktemeting worden uitgevoerd, terwijl met een CM-meter het inwendige vochtgehalte wordt bepaald. 

Protimeter

Een vochtigheidsmeter of protimeter is een apparaat dat de elektrische weerstand tussen twee pinnen met een vaste afstand bepaalt. Een vochtmeter wordt gebruikt om de vochtigheid van muren bij bijvoorbeeld waterlekken te meten. Hoe lager de weerstand, des te hoger is de vochtigheid van het gemeten oppervlak.  

CM-vochtmeter

Voor het meten van restvocht in een ondergrond kan een CM-meter worden gebruikt. De aangeduide waarde op de manometer komt overeen met de daadwerkelijk resterende hoeveelheid vocht in procenten. De metingen gebeuren door middel van een calciumcarbide meter.

Magnetische vochtmeter

Let naast vocht ook goed op zouten in de ondergrond: Er zijn allerlei methodes om dit te toetsen. Een praktisch en nauwkeurig apparaat hiervoor is de magnetische vochtmeter. Bevat de ondergrond zouten, zorg dan voor een zoutbufferend of zouttransporterend pleistersysteem. 

Voor sec het bepalen van het vochtgehalte gaat de voorkeur uit naar het gebruik van een CM-meter.

Indien een vochtpercentage van 2 gewichtsprocent of hoger wordt gemeten dient de ondergrond eerst te drogen. Dit kan door sorptiedrogers (bouwdroger) te plaatsen of door het gebouw te verwarmen en daarbij goed te ventileren.