Voorschriften leggen zandcementdekvloeren

04 okt 2016 | door: afbouwkeur | onderwerpen: Vloeren

Voorschriften leggen zandcementdekvloeren
In 2010 is er veel onduidelijkheid ontstaan over de toekomst van zandcementdekvloeren. De Arbeidsinspectie gaf vanwege de zware lichamelijke arbeid een verbod op het handmatig vervaardigen van deze vloeren. Na intensief overleg en goede afspraken tussen de branche en Inspectie SZW blijft het leggen van zandcementdekvloeren gewoon mogelijk, mits de volgende uitgangspunten worden gehanteerd.

Machinaal mengen zand en cement

Het machinaal mengen van de grondstoffen en het transporteren van de specie verdient vanwege arbotechnische redenen de voorkeur. Hieronder wordt verstaan:

  • Het mengen en transporteren door middel van een mobiele mortelinstallatie (specifiek hiervoor ingerichte vrachtwagencombinaties) en daarop aangesloten transportslangen voor de specie;
  • Het mengen en transporteren door middel van een op de bouw geplaatste menginstallatie gekoppeld aan zand- en cementsilo’s en daarop aangesloten transportslangen voor de specie. Indien de specie op deze manieren gemengd en getransporteerd wordt en de vloer wordt gesmeerd als hierna is aangegeven, is het toegestaan maximaal 100 m2 per persoon per dag uit te voeren.

Semi-machinaal mengen zand en cement

Hieronder wordt verstaan het mengen van zand en cement en het transporteren van de specie met behulp van de vloerenpomp, waarbij het zand zonder handmatige handelingen met behulp van een zandvulmachine in de vloerenpomp wordt gestort. Transport van de specie via op de vloerenpomp aangesloten transportslangen. Cement wordt handmatig in de pomp toegevoegd. Indien de specie op deze manier gemengd en getransporteerd wordt en de vloer wordt gesmeerd als hierna is aangegeven, is het toegestaan maximaal 80 m2 per persoon per dag uit te voeren. 

Handmatig vullen van de vloerenpomp met zand en cement

Hieronder wordt verstaan het werken met de vloerenpomp, waarbij het zand en cement handmatig in de pomp wordt toegevoegd en de specie mechanisch wordt getransporteerd via op de vloerenpomp aangesloten transportslangen. Indien de specie op deze manier gemengd en getransporteerd wordt en de vloer wordt gesmeerd als hierna is aangegeven, is het toegestaan maximaal 50 m2 per persoon per dag uit te voeren met een maximum van 120 m2 op een locatie.

Handmatig mengen van zand en cement

Hieronder wordt verstaan het mengen van zand en cement in de cementmolen. De specie wordt met een kruiwagen naar de werkplek getransporteerd, waarbij het toegestaan is maximaal 20 m2 per persoon per dag uit te voeren met een maximum van 40 m2 op een locatie.

Spreiden van de specie

Indien de specie mechanisch wordt getransporteerd naar de werkplek dient de driepoot (met daaraan de slang) zo vaak verzet te worden dat de specie maximaal over een afstand van 2 meter rondom de driepoot handmatig verspreid wordt.

Afreien

Het afreien dient te geschieden met een aluminium rei (of gemaakt van een lichter materiaal). De lengte van de rei moet afgestemd zijn op de ruimte waarin gewerkt wordt. Gangbaar is een rei van 2,5 meter.

Afwerken zandcementdekvloer

Het afwerken van de vloer dient vanaf 1 juli 2010 te gebeuren met een vlindermachine.

Algemeen

  • Het is vanzelfsprekend dat persoonlijke beschermingsmiddelen waar nodig gebruikt dienen te worden. Bijvoorbeeld bij het handmatig toevoegen van cement.
  • Indien water handmatig wordt toegevoegd, mogen de emmers waarmee dit gebeurt maximaal 10 liter bevatten.
  • Er wordt bij de m2 per dag uitgegaan van taakroulatie.
  • Daar waar gesproken wordt over het mengen van zand en cement kan ook gelezen worden ‘inclusief toeslagstoffen’.
  • Deze brochure bevat een gedetailleerde bewerking van de overeenkomst met de Arbeidsinspectie.
  • De formele ondertekende tekst van de overeenkomst is uiteraard bepalend en bij NOA op te vragen.