Hechtende dekvloeren met vloerverwarming: let op het volgende

24 jan 2020 | door: afbouwkeur | onderwerpen: Vloeren

Hechtende dekvloeren met vloerverwarming: let op het volgende

Vloerverwarming wordt tegenwoordig steeds vaker als bij- of hoofdverwarming toegepast. Het is gebruikelijk om vloerverwarming op te nemen in zwevende dekvloeren. In de praktijk blijkt dat vaak pas laat in het bouwproces wordt besloten vloerverwarming toe te passen. Omdat vooraf geen rekening is gehouden met de benodigde aanleghoogte, kan dit detailleringsproblemen opleveren. Om dit te vermijden wordt er steeds vaker voor gekozen de vloerverwarming in een hechtende dekvloer op te nemen. Lees meer >

Opstook- en afkoelprotocol vloerverwarming

24 jan 2020 | door: afbouwkeur | onderwerpen: Vloeren

Opstook- en afkoelprotocol vloerverwarming

Belangrijk is dat u zich realiseert dat het doorlopen van een opstook- en afkoelprotocol primair is bedoeld om een dekvloer gecontroleerd te laten scheuren. Liever 100 scheurtjes van 0,01mm breedte dan 1 scheur van een millimeter breed is daarbij de achterliggende gedachte. Het doorlopen van een opstook- en afkoelprotocol om een dekvloer sneller te laten drogen om een afwerking te kunnen aanbrengen wordt ook als reden genoemd. Lees meer >

Kunststofvloerafwerkingen: welk type, hoe dik en hoe sterk?

09 jan 2017 | door: afbouwkeur | onderwerpen: Vloeren

Kunststofvloerafwerkingen: welk type, hoe dik en hoe sterk?

Voor het aanbrengen van afwerklagen op basis van kunstharsen, de zogenoemde kunststofvloerafwerkingen, zijn verschillende mogelijkheden. Deze vloeren zijn in te delen in hoofdcategorieën met gebruikelijke laagdiktes en een nadere toelichting ten aanzien van de belasting. Lees meer >

Isolerende dekvloeren en geluidisolatie

06 dec 2016 | door: afbouwkeur | onderwerpen: Vloeren

Isolerende dekvloeren en geluidisolatie

In het door de overheid vastgestelde Bouwbesluit 2008 zijn eisen gesteld aan de contactgeluidsisolatie tussen boven en naast elkaar gelegen woningen. Deze eisen zijn de afgelopen jaren steeds zwaarder geworden. Voor woningen wordt een contactgeluidsisolatie geëist van +5 dB. Om nog meer comfort te krijgen stelt de markt vaak nog hogere eisen aan de isolatiewaarde dan vastgelegd in het Bouwbesluit. Lees meer >

Voorschriften leggen zandcementdekvloeren

04 okt 2016 | door: afbouwkeur | onderwerpen: Vloeren

Voorschriften leggen zandcementdekvloeren

In 2010 is er veel onduidelijkheid ontstaan over de toekomst van zandcementdekvloeren. De Arbeidsinspectie gaf vanwege de zware lichamelijke arbeid een verbod op het handmatig vervaardigen van deze vloeren. Na intensief overleg en goede afspraken tussen de branche en Inspectie SZW blijft het leggen van zandcementdekvloeren gewoon mogelijk, mits de volgende uitgangspunten worden gehanteerd. Lees meer >

Buitengewone technische prestaties cementdekvloer

14 mrt 2016 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren

Buitengewone technische prestaties cementdekvloer

Het Technisch Bureau Afbouw heeft onderzocht of lichamelijk minder belastende applicatiemethoden de kwaliteit van cementgebonden dekvloeren wellicht negatief beïnvloeden. Zowel hechtende als verend opgelegde dekvloeren zijn getest. Daarnaast is bekeken welke invloed plastificerende hulpstoffen hebben op de technische prestaties. De resultaten zijn interessant! Lees meer >

Wat is Terrazzo?

24 feb 2016 | door: nexwork | onderwerpen: Terrazzo, Vloeren

Wat is Terrazzo?

Terrazzo wordt verkregen door natuursteenkorrels met kalk of cement en water tot specie te mengen en na verharding daarvan te schuren en eventueel te polijsten. Lees meer >

Brandcertificering gietvloeren

10 feb 2016 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren, Bestek en regelgeving

Brandcertificering gietvloeren

Gietvloeren moeten een CE-markering hebben. Deze markering wordt beschreven in DIN-EN 13813. De norm schrijft voor dat er een brandtest uitgevoerd moet worden volgens EN-ISO 11925-2 en EN­ ISO 9239-1. Op basis van de resultaten van deze testen wordt volgens norm EN13501-1:2007+A1:2009 de gietvloer geclassificeerd. De brandtesten worden door een geaccrediteerde instantie uitgevoerd. Lees meer >

Afwerking beton

04 feb 2016 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren, Bestek en regelgeving

Afwerking beton

Voor beton zijn er lang geen richtlijnen geweest voor de afwerking. Echter, voor de tussenfase ontkisten en afwerken waren er wensen om richtlijnen te hebben. Uiteindelijk is er een voorstel gemaakt om toch duidelijkheid en afspraken te creëren. Lees meer >

Juiste dilatatie kan scheurvorming voorkomen

08 sep 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk, Vloeren

Juiste dilatatie kan scheurvorming voorkomen

Een dilatatie, ook wel uitzetvoeg genoemd, moet de werking van een muur of ondergrond opvangen. Door het aanbrengen van een aantal open voegen, of gesloten voegen te maken van bijvoorbeeld kunststof of een indrukbaar materiaal kan spanning worden opgevangen, waardoor scheurvorming wordt voorkomen. Lees meer >

Montagerichtlijn voor het aanbrengen van metalen profielen op anhydrietvloeren

15 jun 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren, Plafonds

Montagerichtlijn voor het aanbrengen van metalen profielen op anhydrietvloeren

Metalen profielen kunnen corroderen op anhydrietvloeren. Dit maakt de constructie zwak en is daarom ongewenst. Dit bleek bij demontage van tussenwanden, waarna door technisch deskundigen getest is waardoor het komt. En belangrijker; hoe het vermeden kan worden. Lees meer >

Cement en het gebruik van hulpstoffen

11 jun 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren

Cement en het gebruik van hulpstoffen

Kenden we vroeger zes cementsoorten, inmiddels is er mede door de Europese integratie sprake van 37 verschillende soorten cement. Die zijn overigens niet allemaal grijs. Beton kennen we sinds het Romeinse tijdperk en is uitgegroeid tot een echte wetenschap. Door toevoeging van hulpstoffen kunnen we cement allerlei extra eigenschappen geven. Lees meer >

Vloerverwarming in dekvloeren

02 apr 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren

Vloerverwarming in dekvloeren

Wat zijn zaken om rekening mee te houden als er vloerverwarming in een dekvloer moet worden gelegd? De beschikbare regelgeving voor dekvloeren met vloerverwarming is vrij beperkt. Mogelijk dat dat dan ook de reden is dat zo weinig mensen op de hoogte blijken te zijn van de juiste detailleringen en toe te passen laagdikten. Lees meer >

Zwevende dekvloer heeft voorkeur in relatie tot contactgeluid

02 apr 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren

Zwevende dekvloer heeft voorkeur in relatie tot contactgeluid

Het Bouwbesluit bevat duidelijke eisen met betrekking tot de contactgeluidisolatie van dekvloeren. Maar in bestekken worden regelmatig bijzondere voorwaarden gesteld. En ook in de uitvoering ligt het kritisch, want aanpassing van een detail kan een grote verstoring van de geluidsisolatie tot gevolg geven. Lees meer >

Comforteisen dekvloeren

01 apr 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren

Comforteisen dekvloeren

In relatie tot contactgeluid is de keuze van een dekvloer (zweven of hechtend), de dikte en de isolatiekeuze van groot belang. Voor geluidsisolatie is 54dB de minimum eis: dit is het gewogen geluidsniveauverschil - aangeduid met LnTA - naar een verblijfsgebied. Regelmatig vragen opdrachtgevers om een lagere LnTA-waarde, bijvoorbeeld in appartementencomplexen of kantoorgebouwen. We noemen dat comforteisen. Lees meer >

Prestatiecriteria voor vloeren

01 apr 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren

Prestatiecriteria voor vloeren

Vroeger was er alleen een vloerennorm voor hechtdruksterkte, maar D30 is niet langer meer allesoverheersend! Er zijn nu normen op basis van prestatiecriteria. Lees meer >

Buigtreksterkte versus druksterkte

31 mrt 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren

Buigtreksterkte versus druksterkte

De dikte van de vloer moet in relatie zijn tot de buigtreksterkte. Regelmatig wordt in bestekken een zwevende dekvloer gevraagd met een druksterkte van bijvoorbeeld D30. Niet de druksterkte, maar de buigtreksterkte is van belang voor een goede geluidsisolatie. Lees meer >

BRE-screedtest

30 mrt 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren

BRE-screedtest

De BRE-screedtest is een gebruiksvriendelijke, snelle, doch nauwkeurige methode om te controleren of de druksterkte van een cementdekvloer voldoet. Het apparaat test de krachtverdeling van de vloer. Lees meer >

Het gebruik van Portlandcement

02 feb 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren

Het gebruik van Portlandcement

Voor dekvloeren kunnen verschillende bindmiddelen worden toegepast. Portlandcement is het meest toegepaste bindmiddel. Kunsthars, gips en bitumen worden in combinatie met cement als bindmiddel gebruikt om specifieke eigenschappen voor de dekvloer te verkrijgen. Lees meer >

Samenstelling vloerenmortel

02 feb 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren

Samenstelling vloerenmortel

Specie, ook wel (onverharde) mortel genoemd, is een fijn homogeen plastisch mengsel dat is samengesteld uit een bindmiddel, granulaat (zand, grind), toeslagmaterialen en eventueel additieven. Mortel vormt de basis voor dekvloeren. Lees meer >

Vochtproblemen van binnenuit of buitenaf?

02 feb 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren, Wanden (massief/hol), Stucwerk

Vochtproblemen van binnenuit of buitenaf?

Vocht kan de oorzaak zijn van hardnekkige problemen. Het is vaak een kostbare kwestie om deze problemen op te lossen. Indien vocht in staat is tot in de constructie (dak, wand of vloer) door te dringen, kan oxidatie, schimmelvorming of zelfs rot ontstaan. Een gebouw dient derhalve zodanig ontworpen en uitgevoerd te worden dat indringend vocht zoveel mogelijk wordt voorkomen. Voldoende ventilatie is noodzakelijk om overtallig vocht af te voeren. Lees meer >

Het Dekvloerenboek

02 feb 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren

Het Dekvloerenboek

In het dekvloerenboek wordt het gehele verwerkingsproces beschreven, voor ieder die te maken heeft met vloeren en dekvloeren. Het is bedoeld voor ontwerpers, adviseurs, opdrachtgevers, bestekschrijvers, voorschrijvers en uitvoerende bedrijven. Het is ook geschikt voor educatieve doeleinden en als naslagwerk. Lees meer >

Het gebruik van kunsthars

30 jan 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren

Het gebruik van kunsthars

Voor cementdekvloeren kan kunsthars als bindmiddel worden gebruikt. Dit zorgt voor een specifieke eigenschap van de cementdekvloer, want zo kan een met kunsthars toegevoegde vloer waterdicht worden gelegd. Er zijn verschillende soorten (kunst)hars. Lees meer >

Zelfnivellerend calciumsulfaat

29 jan 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren

Zelfnivellerend calciumsulfaat

Calciumsulfaat (kalk) kan als bindmiddel worden toegepast voor een dekvloer. Door grotere vochtopname heeft het een langere droogtijd, maar daarentegen is dit bindmiddel zelfnivellerend. Lees meer >

Dekvloer types en eigenschappen

28 jan 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren

Dekvloer types en eigenschappen

De materiaaleigenschappen en de technisch specifieke eigenschappen van een dekvloer bepalen de eigenschap van de vloer. Dit kunnen o.a. zijn; Lees meer >

Calciumwaterstofsilicaat, ook wel beliet genoemd

21 jan 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren

Calciumwaterstofsilicaat, ook wel beliet genoemd

Calciumwaterstofsilicaat wordt gebruikt als toevoeging van cement. De chemische samenstelling is Ca2SiO4. Het is ook wel bekend als calciumorthosilicaat, geformuleerd als 2CaO.SiO2. Cement wordt aangeduid met C2S. Lees meer >

Gebruik van isolerende folie

14 jan 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren, Wanden (massief/hol)

Gebruik van isolerende folie

In de bouw, zo ook bij vloeren en wanden, worden diverse soorten kunststof folies toegepast. Indien wordt gesproken over foliën, wordt hetzelfde bedoeld. Folie wordt meestal toegepast als vocht isolator. Er is sprake van dampremmende folie en van dampdoorlatende folie. Deze laatst genoemde heeft de eigenschap het vocht in slechts één richting door te laten. Dampremmende folie laat geen vocht door. Noppenfolie wordt toegepast als er weinig ruimte tot thermische isolatie is en er daarbij ook een dampregulator moet zijn. Lees meer >

De opbouw van een vloer

19 dec 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren

De opbouw van een vloer

Een totale vloerconstructie is altijd opgebouwd uit één of meer lagen. Dit kan een draagvloer of dragende ondergrond zijn, eventueel een dekvloer én eventueel een vloerafwerking. Lees meer >

Hoe en waarom een gipsvezelplaat

12 sep 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren, Plafonds, Wanden (massief/hol)

Hoe en waarom een gipsvezelplaat

Gipsvezelplaten worden toegepast als afbouwplaat in binnensituaties waar brandwerendheid, stootvastheid of geluidsisolatie van belang zijn. Dit kan zijn voor binnenwanden, plafonds, maar ook als vloerelement. De platen worden vervaardigd uit gips en cellulosevezels Lees meer >

Calciumsulfaat of anhydriet?

05 sep 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren

Calciumsulfaat of anhydriet?

De calciumsulfaatgebonden gietvloer is wellicht beter bekend als de anhydrietvloer. Beide benamingen voor een gegoten dekvloer zijn correct. Lees meer >

Calciumsulfaatgebonden dekvloeren

01 sep 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren

Calciumsulfaatgebonden dekvloeren

Calciumsulfaatgebonden dekvloeren hebben de afgelopen 15 jaar een grote opkomst doorgemaakt als vervanging voor de cementgebonden dekvloer Lees meer >

Overzicht van Nederlandse normen en richtlijnen voor vloeren en terrazzo

01 sep 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Bestek en regelgeving, Terrazzo, Vloeren

Overzicht van Nederlandse normen en richtlijnen voor vloeren en terrazzo

Voor het aanbrengen en verwerken van vloeren en terrazzo is een flinke lijst met normen en CUR-aanbevelingen ontwikkeld. We bieden een overzicht van de vrije Nederlandse vertaling, hier en daar is ingekort. Lees meer >

Osmose in een kunststofvloer

23 jun 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren

Osmose in een kunststofvloer

‘Blazen’ in een kunststofvloer zijn natuurlijk ongewenst. Hoe kan die blaasvorming ontstaan? Een oorzaak kan worden gezocht in osmose. Lees meer >

Objectieve beoordelingsmethode voor kunststofvloeren

01 dec 2013 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren, Bestek en regelgeving

Objectieve beoordelingsmethode voor kunststofvloeren

Er is een nieuwe richtlijn ontwikkeld om kunsthars gebonden gietvloeren te kunnen classificeren én beoordelen op basis van objectieve criteria. De richtlijn kan discussies over esthetische aspecten voorkomen. Lees meer >