Spuitpleisters en vocht, hoe te werken?

21 dec 2016 | door: afbouwkeur | onderwerpen: Stucwerk

Spuitpleisters en vocht, hoe te werken?

Vocht is, met name door het huidige hoge bouwtempo, één van de grootste probleemveroorzakers in de hedendaagse bouw. Door de aanzienlijke versnelling van het bouwtempo en het snel glas- en winddicht maken van gebouwen krijgen ondergronden te vaak onvoldoende gelegenheid om het vocht aan de omgeving af te staan. Lees meer >

Het plaatsen van houten of metalen regelwerk met stucplaten voor gipsgebonden plafondstucwerk

25 feb 2016 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk, Bestek en regelgeving

Het plaatsen van houten of metalen regelwerk met stucplaten voor gipsgebonden plafondstucwerk

Het voorbereiden van starre draagconstructies om stucplaten op te monteren hoeft niet moeilijk te zijn, maar er zijn zeker tips. Zo kan vermeden worden dat er een ongelijke zuiging van het latere stucwerk voor komt, of dat de hele constructie wat aan de zwakke kant is voor het gewicht wat er op komt. Van regelwerk tot stucen staat hier beschreven. Lees meer >

Hoeknauwkeurigheid voor cellenbeton- of gipsblokkenwanden

08 jan 2016 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk

Hoeknauwkeurigheid voor cellenbeton- of gipsblokkenwanden

Bij het zetten van wanden uit cellenbeton en gipsblokken moeten de hoeken nauwkeurig haaks zijn. Kleine afwijkingen zijn in de praktijk echter geoorloofd. Deze hangen af van de lengte van de wanden die geplaatst zijn. Lees meer >

Een egaal gekleurd kunstharsgebonden pleistersysteem

22 dec 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk

Een egaal gekleurd kunstharsgebonden pleistersysteem

Een gekleurd kunstharsgebonden pleistersysteem kan worden toegepast voor het decoratief afwerken van diverse nieuwe of bestaande gestukadoorde ondergronden. Om overtuigd te zijn van een goede, blijvende hechting en het egaal drogen van de gekleurde sier- of spuitpleisterlaag, volgt u onderstaande verwerkingsrichtlijn en randvoorwaarden op. Lees meer >

Beoordelingscriteria stukadoorswerk binnen

17 dec 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk

Beoordelingscriteria stukadoorswerk binnen

Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen voor aanvang van de werkzaamheden overeenkomen aan welke vlakheidseisen het stukadoorswerk moet voldoen. Er kan gebruik worden gemaakt van objectieve beoordelingscriteria, die zijn opgesteld door het Bedrijf schap Afbouw. Lees meer >

Gevelisolatie reduceert CO2 uitstoot aanzienlijk

11 dec 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk

Gevelisolatie reduceert CO2 uitstoot aanzienlijk

Europa zal haar emissies van broeikasgassen vóór het jaar 2050 met 80 procent moeten verminderen om ingrijpende klimaatverandering te verminderen. Gevelisolatie is daarvoor dé oplossing: Een woning verliest via de gevel namelijk meer dan 50 procent van de warmte. Lees meer >

Buitengevelisolatie met gepleisterde afwerking

10 dec 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk

Buitengevelisolatie met gepleisterde afwerking

Bij buitengevelisolatie moet van te voren goed nagedacht worden over de afwerkingen. In dit artikel gaan we in op de bouwkundige randvoorwaarden en voorzieningen, die nodig zijn voor het aanbrengen van gevelisolatie. Lees meer >

Juiste dilatatie kan scheurvorming voorkomen

08 sep 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk, Vloeren

Juiste dilatatie kan scheurvorming voorkomen

Een dilatatie, ook wel uitzetvoeg genoemd, moet de werking van een muur of ondergrond opvangen. Door het aanbrengen van een aantal open voegen, of gesloten voegen te maken van bijvoorbeeld kunststof of een indrukbaar materiaal kan spanning worden opgevangen, waardoor scheurvorming wordt voorkomen. Lees meer >

Kalkzandsteen en gipspleister; hoe verschillende droogtijden elkaar in de weg (kunnen) zitten

16 jul 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk

Kalkzandsteen en gipspleister; hoe verschillende droogtijden elkaar in de weg (kunnen) zitten

Kalkzandsteen lijmblokken en lijmelementen in combinatie met gipsgebonden pleisterwerk dient speciale aandacht te krijgen. Bij onjuiste systeemopbouw kan na enkele jaren de pleisterlaag bol gaan staan en komt deze los van het kalkzandsteen. Om dit te voorkomen, kan gewerkt worden conform de verwerkingsrichtlijn voor het aanbrengen van een gipsgebonden pleistersysteem op kalkzandsteen lijmblokken en kalkzandsteen lijmelementen. Lees meer >

Brandveiligheid verlaagde plafonds

06 jul 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Plafonds, Stucwerk

Brandveiligheid verlaagde plafonds

Brand is een niet te onderschatten gevaar in gebouwen. In enkele minuten kan een brand op zijn hoogtepunt zijn met grote hitte. Om onszelf te beschermen tegen deze gevaren zijn er testen gedaan en eisen gesteld aan de brandwerendheid van onder andere plafonds. Waaraan moeten gipsplafonds, stucplafonds- en systeemplafonds voldoen voor een bepaalde mate van brandwerendheid? Lees meer >

Beoordeling brandveiligheid verlaagde plafonds

06 jul 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Plafonds, Stucwerk

Beoordeling brandveiligheid verlaagde plafonds

Het is niet noodzakelijk (en praktisch gezien zelfs onmogelijk) om elke vloer-/plafond combinatie te beproeven op brandwerendheid. Het uitgangspunt bij het uitvoeren van een brandproef is het testen van een zogenaamd worst-case situatie. Lees meer >

Vochtmeting ondergrond ten behoeve van stucwerk

26 jun 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk

Vochtmeting ondergrond ten behoeve van stucwerk

Voordat een stucadoor zijn werkzaamheden op kan starten en een goede, blijvend hechtende stuclaag aan kan brengen, dient de ondergrond te worden gecontroleerd op het aanwezige vochtpercentage. Een ondergrond met een vochtpercentage kleiner dan 2 gewichtsprocent is geschikt om af te werken. Lees meer >

Een pasteus kunstharsgebonden pleistersysteem schilderklaar maken

26 jun 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk

Een pasteus kunstharsgebonden pleistersysteem schilderklaar maken

Een pasteus kunstharsgebonden pleistersysteem kan worden toegepast voor het behang- of sausklaar maken van diverse ondergronden. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld: kalkzandsteen, cellenbeton, gipsblokken, gipskartonplaten en bestaande gestucte ondergronden. Om overtuigd te zijn van een goede, blijvende hechting van het pleistersysteem kan gebruikt gemaakt worden van onderstaande adviezen. Lees meer >

Vochtproblemen van binnenuit of buitenaf?

02 feb 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren, Wanden (massief/hol), Stucwerk

Vochtproblemen van binnenuit of buitenaf?

Vocht kan de oorzaak zijn van hardnekkige problemen. Het is vaak een kostbare kwestie om deze problemen op te lossen. Indien vocht in staat is tot in de constructie (dak, wand of vloer) door te dringen, kan oxidatie, schimmelvorming of zelfs rot ontstaan. Een gebouw dient derhalve zodanig ontworpen en uitgevoerd te worden dat indringend vocht zoveel mogelijk wordt voorkomen. Voldoende ventilatie is noodzakelijk om overtallig vocht af te voeren. Lees meer >

Oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorswerk binnen

26 jan 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk

Oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorswerk binnen

Met behulp van de oppervlaktebeoordelingscriteria voor stukadoorswerk binnen kunt u met behulp van de tabellenkaart vooraf duidelijke afspraken maken over de vlakheid van het op te leveren stukadoorswerk. Zo voorkomt u discussies achteraf. Lees meer >

De betekenis van Europese stucnormen voor de Nederlandse stukadoorsmarkt

23 jan 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Bestek en regelgeving, Stucwerk

De betekenis van Europese stucnormen voor de Nederlandse stukadoorsmarkt

In 2005 zijn er Europese normen voor buiten- en binnen stukadoorswerk uitgebracht. De NEN-EN 13914-2 voor stukadoorswerk binnen en de NEN-EN 13914-1 voor stukadoorswerk buiten. Lees meer >

Filmwerk

23 jan 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk

Filmwerk

Groep 3 van de beoordelingscriteria stukadoorswerk binnen staat voor filmwerk: Dat is iets typisch Nederlands. In het buitenland kennen ze die techniek helemaal niet, terwijl er hier talloze meters filmwerk worden gevraagd en geleverd. Lees meer >

Oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorswerk buiten

23 jan 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk

Oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorswerk buiten

Met behulp van de oppervlaktebeoordelingscriteria voor buiten stukadoorswerk kunt u met behulp van de tabellenkaart vooraf duidelijke afspraken maken over de vlakheid van het op te leveren stukadoorswerk. Zo voorkomt u discussies achteraf. Lees meer >

Een waterdichte glanspleister

24 sep 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk

Een waterdichte glanspleister

Tadelakt is een waterdichte glanspleister op basis van een natuurlijke hydraatkalk. Het woord Tadelakt is Berbers en betekent inwrijven. Lees meer >

Gevelisolatie is dé oplossing voor de 2050 Roadmap

23 sep 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk

Gevelisolatie is dé oplossing voor de 2050 Roadmap

Europa zal haar emissies van broeikasgassen vóór het jaar 2050 met 80 procent moeten reduceren om ingrijpende klimaatverandering te verminderen. Gevelisolatie is daarvoor dé oplossing: Een woning verliest via de gevel namelijk meer dan 50 procent van de warmte. Lees meer >

Bestek voor restauratiestucwerk

15 sep 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk, Bestek en regelgeving

Bestek voor restauratiestucwerk

Het restauratiebestek voor stukadoorswerk is zowel voor de restauratie architect die met de STABU-systematiek werkt, als voor de architect die met “eigen teksten” werkt, een uniek hulpmiddel. Hiermee kan het restauratieproces van binnen- en buitenstucwerk worden beschreven. Lees meer >

NPR 3924: de praktijkrichtlijn stukadoorswerk buiten

15 sep 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk

NPR 3924: de praktijkrichtlijn stukadoorswerk buiten

De Nederlandse Praktijk Richtlijn Stukadoorswerk buiten, oftewel de NPR 3924, sluit aan op Europese regelgeving, maar houdt ook rekening met Nederlandse gebruiken. Lees meer >

Noodzakelijke dilataties

05 sep 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk, Bestek en regelgeving

Noodzakelijke dilataties

In de praktijk komt het voor dat bestek beschrijvingen in werkelijkheid niet zo kunnen worden uitgevoerd. Buiten stucwerk zonder enige dilatatie bijvoorbeeld. Architecten baseren - wel dan niet terecht - hun keuze vaak op wat ze mooi vinden, niet omdat een voorgeschreven pleistersysteem zo praktisch is. Lees meer >

Buiten geen horizontaal stucwerk!

28 aug 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk

Buiten geen horizontaal stucwerk!

Tuinmuren, borstweringen of scheidingmuren kunnen prima worden gestukadoord. Dit moet bij voorkeur schuinaflopend en met behulp van een waterdichte afdekking. Lees meer >

Onthechting van buitenstucwerk voorkomen

20 aug 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk

Onthechting van buitenstucwerk voorkomen

Een gestukadoorde buitengevel is prachtig, maar de gevel moet heel wat kilo’s materiaal ‘vasthouden’ en u wilt dat dit jaren mooi blijft zitten. (Gedeeltelijke) Onthechting komt in de praktijk te vaak voor. Lees meer >

Gestukadoord maaiveld

08 aug 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk

Gestukadoord maaiveld

Stukadoorswerk onder en ter plaatse van het maaiveld heeft doorgaans extra te verduren. Er is opspattend regenwater en een verkeerd systeem kan leiden tot optrekkend grondwater in de isolatie of het pleistersysteem. Lees meer >

Richtlijn stukadoren veestal

22 mei 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk

Richtlijn stukadoren veestal

Verwerkingsrichtlijn voor het stukadoren van veestallen en dierendagverblijven met cementgebonden raap- en afwerklagen. Onderzoek heeft aangetoond dat dergelijk stukadoorswerk nauw luistert. Niet dat dieren letten op een hobbeltje hier, of een scheurtje daar, maar niemand wenst gaten in een nieuw gepleisterde stalmuur... Lees meer >