Nieuwe subsidieregeling voor na-isoleren woningen

23 nov 2016 | door: afbouwkeur | onderwerpen: Bestek en regelgeving

Nieuwe subsidieregeling voor na-isoleren woningen

De overheid heeft een nieuwe subsidieregeling ingezet om energiebesparing in bestaande koopwoningen te stimuleren. De bijdrage kan oplopen tot zo’n 20% van de investering. De Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis geldt voor individuele huiseigenaren en verenigingen van eigenaren. Lees meer >

Het plaatsen van houten of metalen regelwerk met stucplaten voor gipsgebonden plafondstucwerk

25 feb 2016 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk, Bestek en regelgeving

Het plaatsen van houten of metalen regelwerk met stucplaten voor gipsgebonden plafondstucwerk

Het voorbereiden van starre draagconstructies om stucplaten op te monteren hoeft niet moeilijk te zijn, maar er zijn zeker tips. Zo kan vermeden worden dat er een ongelijke zuiging van het latere stucwerk voor komt, of dat de hele constructie wat aan de zwakke kant is voor het gewicht wat er op komt. Van regelwerk tot stucen staat hier beschreven. Lees meer >

Oppervlaktebeoordelingscriteria voor vooraf afgewerkte systeemplafonds

18 feb 2016 | door: nexwork | onderwerpen: Plafonds, Bestek en regelgeving

Oppervlaktebeoordelingscriteria voor vooraf afgewerkte systeemplafonds

Kleine afwijkingen in de montage van plafondsystemen kunnen leiden tot zichtbare afwijkingen over langere lengtes. Daarom is het belangrijk om de plafondsystemen vlak en haaks te monteren. De onderstaande criteria hebben betrekking op de montage van de systeemplafonds. Lees meer >

Brandcertificering gietvloeren

10 feb 2016 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren, Bestek en regelgeving

Brandcertificering gietvloeren

Gietvloeren moeten een CE-markering hebben. Deze markering wordt beschreven in DIN-EN 13813. De norm schrijft voor dat er een brandtest uitgevoerd moet worden volgens EN-ISO 11925-2 en EN­ ISO 9239-1. Op basis van de resultaten van deze testen wordt volgens norm EN13501-1:2007+A1:2009 de gietvloer geclassificeerd. De brandtesten worden door een geaccrediteerde instantie uitgevoerd. Lees meer >

Afwerking beton

04 feb 2016 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren, Bestek en regelgeving

Afwerking beton

Voor beton zijn er lang geen richtlijnen geweest voor de afwerking. Echter, voor de tussenfase ontkisten en afwerken waren er wensen om richtlijnen te hebben. Uiteindelijk is er een voorstel gemaakt om toch duidelijkheid en afspraken te creëren. Lees meer >

Oppervlaktebeoordelingscriteria metselwerk

01 sep 2015 | door: afbouwkeur | onderwerpen: Bestek en regelgeving

Oppervlaktebeoordelingscriteria metselwerk

Metselwerk kan vele doeleinden hebben en hoeft niet altijd even strak te zijn. Het ene stuk komt mogelijk in het zicht, maar veel metselwerk niet. Afhankelijk van de esthetische wensen dienen daar de kwaliteitseisen op aangepast te worden. Lees meer >

Checklist voor veilige bouwplaats

21 jul 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Bestek en regelgeving

Checklist voor veilige bouwplaats

Nog te vaak gebeuren er op de bouwplaats ongelukken doordat werkplekken niet goed zijn ingericht. De gevolgen van een ongeval kunnen erg groot zijn: langdurige uitval, arbeidsongeschiktheid en in het vreselijkste geval soms zelfs overlijden. Het is enorm belangrijk om de risico's te verkleinen. Lees meer >

De betekenis van Europese stucnormen voor de Nederlandse stukadoorsmarkt

23 jan 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Bestek en regelgeving, Stucwerk

De betekenis van Europese stucnormen voor de Nederlandse stukadoorsmarkt

In 2005 zijn er Europese normen voor buiten- en binnen stukadoorswerk uitgebracht. De NEN-EN 13914-2 voor stukadoorswerk binnen en de NEN-EN 13914-1 voor stukadoorswerk buiten. Lees meer >

Bestek voor restauratiestucwerk

15 sep 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk, Bestek en regelgeving

Bestek voor restauratiestucwerk

Het restauratiebestek voor stukadoorswerk is zowel voor de restauratie architect die met de STABU-systematiek werkt, als voor de architect die met “eigen teksten” werkt, een uniek hulpmiddel. Hiermee kan het restauratieproces van binnen- en buitenstucwerk worden beschreven. Lees meer >

Noodzakelijke dilataties

05 sep 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Stucwerk, Bestek en regelgeving

Noodzakelijke dilataties

In de praktijk komt het voor dat bestek beschrijvingen in werkelijkheid niet zo kunnen worden uitgevoerd. Buiten stucwerk zonder enige dilatatie bijvoorbeeld. Architecten baseren - wel dan niet terecht - hun keuze vaak op wat ze mooi vinden, niet omdat een voorgeschreven pleistersysteem zo praktisch is. Lees meer >

Overzicht van Nederlandse normen en richtlijnen voor vloeren en terrazzo

01 sep 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Bestek en regelgeving, Terrazzo, Vloeren

Overzicht van Nederlandse normen en richtlijnen voor vloeren en terrazzo

Voor het aanbrengen en verwerken van vloeren en terrazzo is een flinke lijst met normen en CUR-aanbevelingen ontwikkeld. We bieden een overzicht van de vrije Nederlandse vertaling, hier en daar is ingekort. Lees meer >

Wat u moet weten over STABU

20 aug 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Bestek en regelgeving

Wat u moet weten over STABU

STABU is een “bouwbreed informatiesysteem voor de woning- en utiliteitsbouw”. Via de computer kunnen bestekschrijvers met de STABU-systematiek projectbestekken maken en bewerken. De Stichting STABU beheert deze systematiek. Een stichting heeft een bestuur en in dit bestuur zitten bestuurders die afgevaardigd worden door opdrachtgevers, overheid, architecten, adviseurs, bouwkundige en installatietechnische aannemers, fabrikanten en toeleveranciers. Lees meer >

Bestekonderdelen dekvloeren en vloersystemen

20 aug 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Bestek en regelgeving

Bestekonderdelen dekvloeren en vloersystemen

In de bouw wordt veelvuldig gebruik gemaakt van bestekteksten, die volgens de STABU systematiek zijn opgesteld. Een projectbestek wordt opgesteld aan de hand van voorbeeldbestekken, eventueel aangevuld met BNA aanbevelingen. Lees meer >

Objectieve beoordelingsmethode voor kunststofvloeren

01 dec 2013 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren, Bestek en regelgeving

Objectieve beoordelingsmethode voor kunststofvloeren

Er is een nieuwe richtlijn ontwikkeld om kunsthars gebonden gietvloeren te kunnen classificeren én beoordelen op basis van objectieve criteria. De richtlijn kan discussies over esthetische aspecten voorkomen. Lees meer >