Oppervlaktebeoordelingscriteria voor vooraf afgewerkte systeemplafonds

18 feb 2016 | door: nexwork | onderwerpen: Plafonds, Bestek en regelgeving

Oppervlaktebeoordelingscriteria voor vooraf afgewerkte systeemplafonds

Kleine afwijkingen in de montage van plafondsystemen kunnen leiden tot zichtbare afwijkingen over langere lengtes. Daarom is het belangrijk om de plafondsystemen vlak en haaks te monteren. De onderstaande criteria hebben betrekking op de montage van de systeemplafonds. Lees meer >

Tips voor brandveiligheid van systeemplafonds

16 feb 2016 | door: nexwork | onderwerpen: Plafonds

Tips voor brandveiligheid van systeemplafonds

Er is een richtlijn Brandveiligheid verlaagde plafonds. Graag geven we ook enkele tips en aanbevelingen voor de praktijk: Lees meer >

Metalen bevestigingsmiddelen voor het afhangen van verlaagde plafonds

12 jan 2016 | door: nexwork | onderwerpen: Plafonds

Metalen bevestigingsmiddelen voor het afhangen van verlaagde plafonds

Met enige regelmaat zijn er berichten over plafonds die zijn losgeraakt en gedeeltelijk of geheel zijn ingestort. De oorzaak daarvoor was in een aantal gevallen dat men was afgeweken van de montagevoorschriften van fabrikanten en daardoor niet deugdelijk had gemonteerd. Maar er zijn ook plafonds losgekomen door toepassing van ondeugdelijke bevestigingsmiddelen, waarmee het plafond in de erboven gelegen constructie is afgehangen. Lees meer >

Brandveiligheid verlaagde plafonds

06 jul 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Plafonds, Stucwerk

Brandveiligheid verlaagde plafonds

Brand is een niet te onderschatten gevaar in gebouwen. In enkele minuten kan een brand op zijn hoogtepunt zijn met grote hitte. Om onszelf te beschermen tegen deze gevaren zijn er testen gedaan en eisen gesteld aan de brandwerendheid van onder andere plafonds. Waaraan moeten gipsplafonds, stucplafonds- en systeemplafonds voldoen voor een bepaalde mate van brandwerendheid? Lees meer >

Beoordeling brandveiligheid verlaagde plafonds

06 jul 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Plafonds, Stucwerk

Beoordeling brandveiligheid verlaagde plafonds

Het is niet noodzakelijk (en praktisch gezien zelfs onmogelijk) om elke vloer-/plafond combinatie te beproeven op brandwerendheid. Het uitgangspunt bij het uitvoeren van een brandproef is het testen van een zogenaamd worst-case situatie. Lees meer >

Montagerichtlijn voor het aanbrengen van metalen profielen op anhydrietvloeren

15 jun 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren, Plafonds

Montagerichtlijn voor het aanbrengen van metalen profielen op anhydrietvloeren

Metalen profielen kunnen corroderen op anhydrietvloeren. Dit maakt de constructie zwak en is daarom ongewenst. Dit bleek bij demontage van tussenwanden, waarna door technisch deskundigen getest is waardoor het komt. En belangrijker; hoe het vermeden kan worden. Lees meer >

Verwerkingsrichtlijn voor de montage van systeemplafonds

12 jun 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Plafonds

Verwerkingsrichtlijn voor de montage van systeemplafonds

Systeemplafonds zijn hun hele levensduur in strijd met de zwaartekracht. Als de kwaliteit onvoldoende is, kan deze zwaartekracht winnen. Naast aanzienlijke schade kan dit zelfs tot menselijk letsel leiden. Om dit te voorkomen, moet worden voldaan aan wettelijke eisen en normen, zoals het bouwbesluit en CE-markering. Bij het monteren van een systeemplafond moet volgens de verwerkingsrichtlijn 3.2 en conform voorschriften van de fabrikant gewerkt worden. Lees meer >

Montagesystemen in een agressief milieu

02 apr 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Plafonds

Montagesystemen in een agressief milieu

Onder bepaalde omstandigheden worden bijzondere eisen gesteld aan de montagemiddelen voor plafonds en wanden. Als er sprake is van een agressief milieu, bijvoorbeeld in zwembaden of industriegebouwen waar corrosie bevorderende stoffen worden gebruikt, is het noodzakelijk de corrosiviteit van de bevestigingsmaterialen te reduceren, zo niet zo klein mogelijk te houden. Er dient een tweejaarlijkse controle op de bevestigingen van de montage door een deskundige. Lees meer >

‘Tabellenkaart’ voor gipskarton- en gipsvezelplaatwanden en -plafonds

22 jan 2015 | door: nexwork | onderwerpen: Plafonds, Wanden (massief/hol)

‘Tabellenkaart’ voor gipskarton- en gipsvezelplaatwanden en -plafonds

Opdrachtgevers kunnen kiezen uit een systeem van zes afwerkingsniveaus voor zowel wanden als plafonds van gipskarton- en gipsvezelplaten. Het hoogste niveau is een dunne filmlaag over het gehele oppervlak. Het is een effectieve methode om het aloude probleem te verminderen van zichtbare kleine onregelmatigheden bij strijklicht. Lees meer >

Hoe en waarom een gipsvezelplaat

12 sep 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Vloeren, Plafonds, Wanden (massief/hol)

Hoe en waarom een gipsvezelplaat

Gipsvezelplaten worden toegepast als afbouwplaat in binnensituaties waar brandwerendheid, stootvastheid of geluidsisolatie van belang zijn. Dit kan zijn voor binnenwanden, plafonds, maar ook als vloerelement. De platen worden vervaardigd uit gips en cellulosevezels Lees meer >

Een systeemplafond in een zwembad

09 sep 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Plafonds

Een systeemplafond in een zwembad

Welke materialen kunnen gebruikt worden in een zwembadomgeving? Regelmatig is er discussie over toe te passen snelhangers en andere bevestigingsmaterialen. Er is een richtlijn 3.6 Systeemplafonds in zwembaden die heldere informatie en aandachtspunten biedt als er materialen in een zwembad moeten worden verwerkt. Toch blijft er discussie, omdat er dan verwarring is over een ISO-normering, waarin het milieu van een zwembad wordt genoemd. Lees meer >

Richtlijn metalen bevestigingsmiddelen

02 sep 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Plafonds

Af en toe komt het in het nieuws: een verlaagd plafond stort in. Als dat een publieke ruimte is, geeft dat veel narigheid en mogelijk zelfs gewonden. Om dit te voorkomen bestaat er een richtlijn die zekerheid biedt dat de bevestigingsmiddelen en -methodieken in orde zijn. Lees meer >