AFBOUWKEUR +

28 apr 2017 | door: afbouwkeur

AFBOUWKEUR +
Ook Afbouwkeur vernieuwt! Bij een bedrijfscontrole worden bedrijven met Afbouwkeur nu specifiek beoordeeld op activiteiten ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Veilig & Gezond werken. Alleen bedrijven die voldoen aan alle gestelde criteria mogen hiervoor een speciaal ontwikkeld logo AFBOUWKEUR + gaan gebruiken.

Het logo AFBOUWKEUR + krijgt u niet zomaar. Bij een bedrijfsbezoek wordt een uitgebreid scala getoetst aan de wijze waarop het Afbouwkeurbedrijf de arbeidsomstandigheden heeft geregeld. Waarop wordt (onder meer) gecontroleerd:

Veilig & gezond werken

Het logo Veilig & Gezond werken krijgt u als bij het bedrijfsbezoek blijkt dat u de zaken rond arbeidsomstandigheden goed heeft geregeld. Afbouwkeur kijkt dan o.a. naar hoe zaken geregeld zijn m.b.t. een Arbodienst, preventiemedewerkers en BHV-ers. Hoe u omgaat met EHBO hulpmiddelen en of uw werknemers en onderaannemers voldoende bekend zijn met gezondheidsrisico’s van producten waarmee gewerkt wordt. Maar ook de verplichte en gekeurde brandblushulpmiddelen en de RI&E passeert de revue. En, oh ja, is het Plan van Aanpak geactualiseerd? En hoe zit het met PBM's? Zijn ze tijdig vervangen, hoe werken ze en kent men de risico’s als ze niet gebruikt worden? Wellicht heeft u dit behandeld op de laatste overleg- en informatiebijeenkomst over arbo- en veiligheid voor personeel! En kwamen toen ook de gevaren van machines aan de orde. Afbouwkeur kijkt er ook naar of uw machines, gereedschappen, klim- en steigermateriaal jaarlijks gekeurd worden en schriftelijk vastgelegd. Als het Afbouwkeurbedrijf optimaal scoort op deze en andere punten dan mag het Afbouwkeurbedrijf het volgende logo voeren:

V&G +.jpg 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ook voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is er een speciaal logo. Bij MVO gaat het niet alleen om duurzaamheid, maar ook om fatsoen en aandacht hebben voor maatschappelijke belangen. Afbouwkeur kijkt naar een groot aantal aspecten. Soms gaat het om ondernemersvaardigheden die we heel gewoon vinden, zoals die rond arbeidsomstandigheden of hoe u gepositioneerd bent in uw markt. En hoe u omgaat met uw personeel en opdrachtgevers. Denk aan after sales! Maar er is ook aandacht voor de positie van uw bedrijf binnen de gemeenschap waar u gevestigd bent. Wellicht sponsort uw bedrijf verenigingen, projecten of initiatieven met sociale doelstellingen. Of in hoeverre medewerkers betrokken worden bij het vaststellen van beleid, doelstellingen en activiteiten en houdt u op zijn minst de cao-afspraken rond verzuim, verlof, arbeids- en reistijden en pensioen. Naar deze en andere zaken wordt tijdens de controle gekeken. Indien u voldoende scoort dan mag het Afbouwkeurbedrijf het volgende logo voeren:

MVO +.jpg

En scoort u zowel op het gebied van Veilig en Gezond Werken en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen dan komt u in aanmerking van het ++logo!

Afbouwkeur++ klein.jpg