Bedrijfstak vindt voorstel verhogen btw stukadoren een klap in het gezicht

18 jun 2015 | door: nexwork

Bedrijfstak vindt voorstel verhogen btw stukadoren een klap in het gezicht
De bedrijfstak heeft geen enkel begrip voor het kabinetsvoornemen om ook het laag btw-tarief voor stukadoren en schilderen te verhogen van 6 naar 21%. Op 17 juni is naar buiten gekomen dat er wordt voorgesteld om onder andere de btw op arbeidsintensieve diensten te verhogen naar 21%. Het lage tarief van 6% op stukadoors- en isolatiewerk wil het kabinet in het kader van de plannen voor belastingherziening afschaffen.

Argumenten voor behoud lage btw

In het jaar 2000 meende de Tweede Kamer dat het gewenst was om het laag btw-tarief op schilderen en stukadoren te verlagen naar 6%. In 2009 werd het betreffende experiment met unanieme steun van de Tweede Kamer omgezet in een permanente regeling. Sindsdien zijn de argumenten om het laag btw-tarief voor onze bedrijfstakken te behouden alleen maar sterker geworden. Het meest recente onderzoek heeft aangetoond dat als het btw-tarief in de sectoren schilderen en stukadoren wordt verhoogd, dit minimaal 5000 banen zal kosten! Bovendien zal naar schatting het zwartwerk met 30% toenemen.

Onacceptabel

Zeker in de tijd dat de bouwnijverheid begint te herstellen van de gevolgen van de economische crisis zijn de voorstellen van het kabinet een klap in het gezicht van de bedrijfstak stukadoren. Op het moment dat het aantal banen en de omzet begint te stabiliseren, wordt de bedrijfstak weer ver terug geworpen door het voornemen van het kabinet om de btw met maar liefst 15% te verhogen.

Dringend beroep

De bedrijfstak doet een dringend beroep op het Kabinet en de Tweede Kamer om de voorstellen tot het verhogen van het laag btw-tarief af te wijzen. Als het voorstel wordt overgenomen, verdwijnen namelijk duizenden banen in de sectoren stukadoren en schilderen en neemt het zwartwerk met tientallen procenten toe. Er zijn geen argumenten om het in 2009 genomen besluit tot het permanent verlagen van de btw, dat toen met steun van de volledige Tweede Kamer werd genomen, nu terug te draaien. Sterker: het zou getuigen van inconsistent en warrig beleid, waarvan onder andere onze bedrijfstak ernstige gevolgen zal ondervinden!