Kwaliteitsregeling updaten en continue verbeteren

26 jun 2015 | door: nexwork

Kwaliteitsregeling updaten en continue verbeteren
Het bestuur van Afbouwkeur kijkt natuurlijk altijd kritisch naar het functioneren van haar kwaliteitsregeling en voert met regelmaat verbeteringen door.

Afbouwkeur kent twee verschillende vormen van controles. Eens in het jaar krijgen de meeste deelnemers van Afbouwkeur een bezoek van het onafhankelijke instituut Providius, waarbij tesamen met de ondernemer naar de bedrijfsvoering wordt gekeken. Het gaat echt niet om een controle alleen. Uiteraard wordt gecontroleerd of het bedrijf nog altijd aan de deelnamecriteria van de Erkenningsregeling voldoet, maar bij deze gesprekken krijgt de deelnemer ook waardevolle tips om de bedrijfsvoering waar mogelijk te verbeteren. 

Bedrijfsbezoeken

Het is altijd handig om wat bij te leren, bedrijfsrisico’s te beperken en zoveel mogelijk plezier in de uitoefening van het vak te behouden door te blijven vernieuwen. Afbouwkeur wil daarom de bedrijfscontroles verbeteren en nog meer toespitsen op de praktijk. Bij de controles maken we gebruik van checklists, die hiervoor ook aangepast moeten worden. Dat is meer werk dan we ons op voorhand hadden gerealiseerd. Dit komt mede door de wens om de arbeidsomstandigheden en maatschappelijk verantwoord ondernemen beter in de methodiek te integreren. Tijdens het uitzoekwerk dat hiervoor nodig is, viel het ons echter op dat Afbouwkeurbedrijven al opmerkelijk actief zijn op het gebied van MVO!

Technische inspecties

De controles op de bouwplaats - om te toetsen of er vakwerk wordt geleverd conform de gesloten overeenkomsten - hebben we ook aangepast. Lees er meer over.

Handboek herzien

Het herschrijven en aanvullen van het Afbouwkeur handboek voor Erkende bedrijven is geen sinecure. In het verleden is het handboek regelmatig geactualiseerd, maar de wijzigingen werden alleen op de website van Afbouwkeur doorgevoerd. We werken nu aan een volledig “herziene druk“. In het handboek vindt u een grote hoeveelheid waardevolle informatie. We verwachten het herziene handboek in september klaar te hebben.