‘Het is belangrijk dat we als branche zelf het voortouw nemen in kwaliteitsborging’

15 dec 2020 | door: afbouwkeur

Leden testen Afbouwkeur-app
Een van de bedrijven waar de Afbouwkeur-app binnenkort getest gaat worden is bij De Vloerenmakers. Directeur Marcia Donkers vertelt vooral mee te willen doen met het testen van de applicatie omdat ze nu al werkt met een betaalde app waarmee opleveringsbonnen kunnen worden opgeslagen. “En als onze eigen branchevereniging dan met een eigen app komt die niets kost, wil je die natuurlijk uitproberen. Maar waar het vooral om gaat is dat je werkzaamheden vastlegt in een centraal systeem waar iedereen in kan en mee kanwerken. Zodat er minder discussie kan ontstaan met opdrachtgevers. Dat is belangrijk en dat biedt de Afbouwkeur-app. We starten in januari met testen, dus ik kan nu nog niet aangeven wat ik er van vind. Maar ik vind het sowieso goed dat Afbouwkeur dit ontwikkelt.”

Dat vindt Ron van Rijbroek van Vloerenbedrijf Van Rijbroek ook. “Ik ben van mening dat ieder bedrijf zijn steentje moet bijdragen als er een initiatief vanuit de branchevereniging komt. In plaats van aan de zijlijn staan roepen wat er allemaal anders moet of beter kan, vind ik dat je dan ook zelf mee kunt doen. Bovendien is het handig om al in een vroeg stadium mee te denken, want dan kunnen de ontwikkelaars ook nog iets met je feedback doen.” Van Rijbroek test de app op dit moment “droog”. “Ik gebruik hem nog niet voor projecten, maar test vooral of alle toepassingen ook echt werken. Daarna ga ik kijken hoe ik hem in onze bedrijfsprocessen kan inpassen en welke medewerkers er mee moeten gaan werken. Ik let ook vooral op of de app werkbaar is voor andere bedrijven, groot en klein. Voor de grotere bedrijven moet het te combineren zijn met de bedrijfssystemen zonder dat je alles over hoeft te typen (aanvullend), de kleinere bedrijven zullen het meer als primair systeem gebruiken. Het mooiste is als straks de hele branche er mee werkt en we aan opdrachtgevers kunnen vertellen: ‘Wij werken net als alle afbouwbedrijven met en volgens de Afbouwkeur- app’. Daar wordt Afbouwkeur alleen maar een sterker merk van. Zoiets schept vertrouwen en kan een middel zijn om aan te tonen dat we onze kwaliteit borgen

Bedoeling van het nieuwe digitale gereedschap is dat medewerkers van afbouwbedrijven de app gebruiken om kwaliteitsinformatie over een project bij te houden en te delen. Dat kan bijvoorbeeld door foto’s te maken bij de eerste opname van een werk, tijdens de voortgang en bij eventuele calamiteiten. Of afbouwers kunnen constateren dat een werkplek niet veilig is en daar in de app een melding van maken en aangeven dat ze pas kunnen starten zodra de werkplek wel veilig is. Alle gegevens worden centraal opgeslagen en zijn ook toegankelijk voor medewerkers op kantoor of collega’s die in een later stadium aan dezelfde klus gaan werken. Volgens Van Rijbroek is et belangrijk dat de afbouwbranche zelf het initiatief neemt op het gebied van kwaliteitsborging. “Dat we zelf definiëren wat voor ons kwaliteit is, voordat aannemers ons gaan voorschrijven hoe we ons werk moeten doen. We moeten daarom slim nadenken over hoe we kwaliteit gaan borgen en daar vervolgens een Afbouwkeur of NOA-stempel op zetten. De app kan daarbij helpen. Maar dan moeten we het wel simpel houden. Goed testen en uitproberen en niet nodeloos ingewikkeld maken. En voorkomen dat kwaliteit net zo’n lappendeken wordt als dat veiligheid nu is. Wat er nu binnen de Afbouwkeur-app is opgetuigd, heeft veel potentie. Knap werk. Nu moeten we ook nog zorgen dat de jongens buiten er laagdrempelig mee kunnen werken.”

Bryan Smelt test de Afbouwkeur-app ondertussen bij Jager Afbouw. Hij is vooral tevreden over de toegankelijkheid en het gebruiksgemak. “Iedereen heeft toch al een telefoon in zijn zak. Dus het is laagdrempelig om projectgegevens direct en ter plaatse in te voeren. Dat kost je weinig tijd en alles is  toch vastgelegd. Handig voor de overdracht naar een collega en de projectadministratie is snel op orde. Dat is ook weer makkelijk als er ergens een keer iets mis gaat.”