Wkb weer uitgesteld

23 jun 2020 | door: afbouwkeur

Wkb weer uitgesteld
De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is opnieuw uitgesteld. Het was de bedoeling om deze op 1 januari 2021 in te voeren, maar dat bleek niet langer haalbaar. De vertraging houdt direct verband met het oponthoud van de Omgevingswet, maar is ook een gevolg van een chronisch gebrek aan proefprojecten. Op 20 mei 2020 heeft minister Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat er overeenstemming is over inwerkingtreding van de Omgevingswet én de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 2022.

In een gezamenlijke verklaring stellen het rijk, gemeenten, provincies en waterschappen dat inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022 wenselijk en realistisch is. Gelijktijdig met de Omgevingswet treedt dan ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Indien de Kamer akkoord is met de voorgestelde datum, zal direct de voorhangprocedure van het inwerkingtredings-KB starten. Hiermee krijgen zowel bouw- als overige partijen definitief duidelijkheid over de invoering van de Omgevingswet en Wkb. Zo kan het jaar 2021 volledig in het teken van de implementatie staan. 

Het stelsel van regelgeving zal stapsgewijs worden ingevoerd en de komende jaren worden toegepast bij verscheidende proefprojecten. De intrede van de wet staat dus nu gepland op 1 januari 2022 en zal allereerst gelden voor relatief éénvoudige bouwwerken zoals ééngezinswoningen. Complexere bouwprojecten worden pas later aan de wet onderworpen.

foto: B. Brown