Disclaimer
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Disclaimer

Aan deze website van Afbouwkeur wordt uiterste zorg besteed om een zo compleet, correct en toegankelijk mogelijk aanbod van informatie te verstrekken. Wij streven ernaar de site zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. De site is dan ook voortdurend in ontwikkeling. Onze site is compatible voor alle browsers, maar wordt nier meer ondersteund door Internet Explorer. Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kunt u via de mail aan ons kenbaar maken. Ook als u meent dat de site fouten bevat, niet volledig is of anderzijds verbeterd kan worden, horen wij dit graag.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en Afbouwkeur neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie.

E-mail disclaimer

De inhoud van e-mailberichten is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u een bericht onbedoeld heeft ontvangen, verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Stichting Afbouwkeur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Copyright

Het logo van Afbouwkeur is wettelijk beschermd en mag niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur van Stichting Afbouwkeur. Het is niet toegestaan de informatie en bedrijfsgegevens van bij Stichting Afbouwkeur aangesloten ondernemingen op deze internetsite te kopiëren, of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Afbouwkeur of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Links naar andere sites

In onze website kunnen links zijn opgenomen naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites of voor de privacybescherming op die websites.

Webanalyseservice / statistiekenprogramma

Deze website maakt gebruik van een webanalyseservice. Dit statistiekenprogramma maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site hanteren. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.