Uniek hulpmiddel voor de architect
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Bestek voor restauratiestucwerk

Het restauratiebestek voor stukadoorswerk is zowel voor de restauratie architect die met de STABU-systematiek werkt, als voor de architect die met “eigen teksten” werkt, een uniek hulpmiddel. Hiermee kan het restauratieproces van binnen- en buitenstucwerk worden beschreven.

Het ontwikkelen van de restauratiebestekken is ontstaan vanuit ergernis over de wijze waarop aanbestedingen voor restauratie en stucwerk vaak verlopen. De informatie die een aannemer aanlevert over het te restaureren stucwerk is vaak te summier om een goede offerte voor te kunnen maken. Werken op regiebasis is allang verleden tijd. Toch moeten en willen stukadoors een goed onderbouwde offerte aanbieden. Daarvoor zijn aanduidingen, tekeningen en nadere info nodig. Het doel van het restauratiebestek is dan ook dat er toereikende projectbeoordelingen en besteksteksten voor het herstel van stucwerk kunnen worden gemaakt. Hierdoor kunnen opdrachtgever en restauratiestukadoor betere afspraken maken en wordt het restauratieproces transparant.

Gedegen plan van aanpak

Het komt regelmatig voor dat het te restaureren stucwerk niet eens juist benoemd kan worden door de opdrachtgever. Laat staan dat er bekend is hoe er schade aan is ontstaan en hoe dat gerestaureerd moet worden. Door de stukadoor eerder in het restauratieproject te betrekken, kan een gedegen plan van aanpak worden gemaakt, dat dan ook cijfermatig goed te onderbouwen is. Meer inzicht in dit specialistische vakgebied verhoogt de kwaliteit en geeft de vakman meer armslag om zijn werk naar behoren en tevredenheid van de opdrachtgever te maken.

Alles in Stabu-Hoofdstuk 40

Niet alleen de restauratiestukadoors, ook architecten bleken een eenduidige omschrijving van bestekteksten op het gebied van restauratiestucwerk te missen. Een onderzoek onder alle restauratie-architecten toonde deze behoefte duidelijk aan. De bestekteksten zijn allemaal binnen Hoofdstuk 40 gegroepeerd in de werkvolgorde die op de werkplek het meest gangbaar is. Voorheen stonden alleen summiere regeltjes over stucwerk in de bepalingen opgenomen.

Logische opbouw

Het restauratiebestek is dusdanig opgebouwd, dat het te restaureren stucwerk allereerst goed geïnventariseerd en gedocumenteerd kan worden. Daarna kan een goed plan van aanpak worden geschreven waarin de mogelijke werkwijzen worden vermeld. Bij restauratiewerk kan of moet eigenlijk altijd een keus worden gemaakt uit een aantal mogelijkheden. Ook is het bestek zo vormgegeven, dat het mogelijk wordt om te controleren of het restauratieproces loopt zoals is afgesproken.

Er zijn daarom verschillende sjablonen gemaakt voor specifieke restauratie-onderdelen. Lijstwerk, stucmarmer, sgrafitto etc. zijn allemaal specialistische werkzaamheden, die om een andere aanpak van herstel vragen.