De meest relevante bestekonderdelen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Bestekonderdelen dekvloeren en vloersystemen

In de bouw wordt veelvuldig gebruik gemaakt van bestekteksten, die volgens de STABU systematiek zijn opgesteld. Een projectbestek wordt opgesteld aan de hand van voorbeeldbestekken, eventueel aangevuld met BNA aanbevelingen.

Gebruikmakend van de vaste STABU coderingen (STABU, 2011) kunt u voor de diverse bestekonderdelen aanbevelingen voor de inzet van een bedrijf met Afbouwkeur vermelden. Benut hiervoor het vrije veld. We vermelden de meest relevante bestekonderdelen voor dekvloeren en vloersystemen. 

Dekvloeren en vloersystemen worden altijd beschreven in besteksartikel 42: 

42.00.10 Algemeen
42.00.20 Eisen en Uitvoering
42.00.40 Risicoverdeling en Garanties
42.23 Voorbehandeling ondergrond
42.23.10-a Dekvloer vloerbehandeling ondergrond
42.31 Gehechte morteldekvloeren
42.31.1.10-a Gehechte morteldekvloeren
42.31.10-b-b Gehechte morteldekvloeren
42.32 Morteldekvloeren op isolatie
42.32.11-a Morteldekvloeren op isolatie
42.40 Vloerafwerkingen
42.40.21-a Vloerafwerking kunstharsgebonden oplosmiddelvrij