Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Het Dekvloerenboek

In het dekvloerenboek wordt het gehele verwerkingsproces beschreven, voor ieder die te maken heeft met  vloeren en dekvloeren. Het is bedoeld voor ontwerpers, adviseurs, opdrachtgevers, bestekschrijvers, voorschrijvers en uitvoerende bedrijven. Het is ook geschikt voor educatieve doeleinden en als naslagwerk.

Centraal staat telkens de dekvloer. De niet-dragende laag die als tussenlaag of als eindafwerking op de dragende ondergrond wordt aangebracht dus. In 16 hoofdstukken komt alles aan bod wat te maken heeft met het ontwerp, de keuze en de uitvoering van (dek)vloeren. Verschillende typen vloer worden behandeld, mogelijke vloerafwerkingen als ook de eisen die je aan een vloer kunt stellen.

Vloersystemen en vloerafwerkingen

Er zijn aparte hoofdstukken over de monolithisch afgewerkte betonvloer, de terrazzovloer, de zwevende dekvloer. Ook aan siergrindvloeren en kunstharsgebonden vloerafwerkingen, zoals coatings en gietvloeren, zijn aparte hoofdstukken gewijd; net als aan de zeer specifieke vloeistofdichte vloeren.  Overige vloerafwerkingen zoals natuursteen, keramische tegels, vloerbedekking en hout komen in een gezamenlijk hoofdstuk aan de orde.  Bij al deze vloersystemen wordt ingegaan op kenmerkende eigenschappen als de mechanische en fysische belastbaarheid, laagdikte in relatie tot applicatiewijze, esthetische aspecten enzovoorts.

Uitvoering en nazorg

Natuurlijk komt ook de uitvoering aan de orde. Er wordt ingegaan op de voorbereiding, het aanbrengen en de nabehandeling. Voegen (denk aan onder meer dilataties en stortvoegen) worden in een apart hoofdstuk behandeld, net als de ingebruikname van de vloer. Ten slotte zijn er aparte hoofdstukken over schades, kwaliteitszorg en meet- en beproevingsmethoden.

Het boek is te bestellen bij TBA.