Voorkom discussies achteraf
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorswerk binnen

Met behulp van de oppervlaktebeoordelingscriteria voor stukadoorswerk binnen kunt u met behulp van de tabellenkaart vooraf duidelijke afspraken maken over de vlakheid van het op te leveren stukadoorswerk. Zo voorkomt u discussies achteraf.

Ter voorkoming van conflictsituaties over de esthetische eisen die de opdrachtgever aan het werk kan stellen, is het bij Groep 0 en 1 verplicht een proefvlak te benoemen. Voor de overige groepen is het raadzaam een proefvlak te benoemen als referentie voor de overeengekomen werkzaamheden. Indien er geen proefvlak is overeengekomen dient de beoordeling plaats te vinden door een onafhankelijk ter zake kundige. 

Om bij Groep 0 de hechting van het afwerksysteem te kunnen garanderen, dient het gehele oppervlak geschuurd te worden door degene die het afwerksysteem aanbrengt. 

Bij Groep 1, het aanbrengen van een mat afwerksysteem, dienen plaatselijke (opliggende) onregelmatigheden te worden weggeschuurd door degene die het afwerksysteem aanbrengt. 

Oneffenheden in de vorm van ruwe plekken (bultjes, spaanslagen en niveauverschillen in de textuurdiepte) gelijk of kleiner dan 1 mm zijn toegestaan. Tevens zijn kleurnuances in minerale pleisters mogelijk door het uittreden van kalk. Dit is toegestaan.

Meetapparatuur

De vlakheidsmetingen dienen te worden uitgevoerd met precisiereien met een lengte die overeenkomt met de gekozen onderlinge afstand tussen de meetpunten.

Visuele beoordeling

Tijdens een beoordeling van het stukadoorswerk mag er geen strijklicht op het te beoordelen oppervlak vallen.