Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorswerk buiten

Met behulp van de oppervlaktebeoordelingscriteria voor buiten stukadoorswerk kunt u met behulp van de tabellenkaart vooraf duidelijke afspraken maken over de vlakheid van het op te leveren stukadoorswerk. Zo voorkomt u discussies achteraf.

Ter voorkoming van conflictsituaties over welke esthetische eisen de opdrachtgever aan het werk kan stellen, is het raadzaam een proefvlak te benoemen als referentie voor de overeengekomen werkzaamheden.

Meetapparatuur

Een vlakheidsmeting dient te worden uitgevoerd met een precisierei, waarvan de lengte overeenkomt met de gekozen afstand tussen de meetpunten. Bij een afstand tussen de meetpunten groter dan vier meter dient een vlakheidsmeting niet te worden uitgevoerd met behulp van een rei, maar met behulp van lasermeetapparatuur waarvan de nauwkeurigheid bekend is.

Visuele beoordeling

Alvorens het gevelvlak visueel te beoordelen, dient bij voorkeur klim- of steigermateriaal te zijn verwijderd. Tijdens een beoordeling mag er geen strijklicht op het te beoordelen geveloppervlak vallen.