Voorkom dat een verlaagd plafond instort
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Richtlijn metalen bevestigingsmiddelen

Af en toe komt het in het nieuws: een verlaagd plafond stort in. Als dat een publieke ruimte is, geeft dat veel narigheid en mogelijk zelfs gewonden. Om dit te voorkomen bestaat er een richtlijn die zekerheid biedt dat de bevestigingsmiddelen en -methodieken in orde zijn.

Gebrek aan informatie

Grote verlaagde plafonds worden bijvoorbeeld gerust met behulp van kunststof spijkerpluggen bevestigd. Deze zijn dan niet berekend op het gewicht. In de Europese norm voor verlaagde plafonds; NEN-EN 13964 wordt geen aandacht aan de bevestigingsmiddelen als schroeven en pluggen besteed. In een Europese Goedkeuringsrichtlijn (ETAG 001 deel 6) is er wel aandacht voor, maar die richtlijn behandelt niet alle ondergronden en ze is ook nog eens niet ingevoerd.

Daarom biedt de richtlijn ‘Metalen bevestigingsmiddelen voor het afhangen van verlaagde plafonds in beton, cellenbeton en andere steenachtige materialen’ wel heldere informatie. De richtlijn geeft definities, eisen, beproevingsmethodes en rekenregels voor bevestigingsmiddelen voor het afhangen van verlaagde plafonds aan steenachtige constructies in binnentoepassingen.

Aan de hand van deze richtlijn kan worden nagegaan welke bevestigingsmiddelen en -methodieken wel en niet geschikt zijn in specifieke situaties. Zo is onder meer aangegeven welke trekproeven een anker moet hebben doorstaan, hoe de ankers moeten worden geplaatst en hoe er moet worden geboord.