Kostbare kwestie om problemen op te lossen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Vochtproblemen van binnenuit of buitenaf?

Vocht kan de oorzaak zijn van hardnekkige problemen. Het is vaak een kostbare kwestie om deze problemen op te lossen. Indien vocht in staat is tot in de constructie (dak, wand of vloer) door te dringen, kan oxidatie, schimmelvorming of zelfs rot ontstaan. Een gebouw dient derhalve zodanig ontworpen en uitgevoerd te worden dat indringend vocht zoveel mogelijk wordt voorkomen. Voldoende ventilatie is noodzakelijk om overtallig vocht af te voeren.

Vocht van binnenuit

Bij het bouwproces, vooral ook bij het leggen van dekvloeren en stukadoorswerkzaamheden, komt veelal vocht vrij. Afhankelijk van de buitentemperatuur (waaraan de luchtvochtigheid is gerelateerd) en de bouwprocedure dient het overtollig vocht te worden afgevoerd, al dan niet middels natuurlijke of mechanische ventilatie, of met een condens droger. Dit om te voorkomen dat er schadelijke en hinderlijke vochtplekken ontstaan.

Vocht van buitenaf

Voor stucwerk is optrekkend vocht funest. Ook bij lekkage kunnen in stucwerk lelijke vochtvlekken ontstaan. Op  den duur zal het stucwerk loslaten. Een poreuze muur kan optrekkend vocht doorlaten, of vocht kan door de  gevel slaan. Ook de spouw kan de oorzaak zijn. Als het dak lek is, kan regenwater de oorzaak zijn en dient dit uiteraard te worden verholpen. Een doorslaande spouw heeft een grondige aanpak nodig (spouwventilatie). Zo ook optrekkend vocht: vocht dat vanuit de grond via fundering en of vloer de muur intrekt, heeft een grondige aanpak nodig.