Gebruik de richtlijn met aandachtspunten
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Zwevende dekvloer heeft voorkeur in relatie tot contactgeluid

Het Bouwbesluit bevat duidelijke eisen met betrekking tot de contactgeluidisolatie van dekvloeren. Maar in bestekken worden regelmatig bijzondere voorwaarden gesteld. En ook in de uitvoering ligt het kritisch, want aanpassing van een detail kan een grote verstoring van de geluidsisolatie tot gevolg geven.

Afbouwkeur adviseert gebruik te maken van de richtlijn 2.4 'Cementgebonden en calciumsulfaatgebonden dekvloeren in relatie tot contactgeluid'. Deze richtlijn is zowel voor vloerenbedrijven als voor opdrachtgevers. Er wordt compleet in geschetst aan welke details en ontwerprisico’s moet worden gedacht om de contactgeluidisolatie-eisen uit het Bouwbesluit te halen.

Zwevende dekvloer

Uit de richtlijn blijkt dat een zwevende dekvloer de voorkeur heeft als er eisen zijn op het gebied van contactgeluid. Het bereiken van een gewenste isolatiewaarde is dan simpelweg beter te voorspellen. Een hechtende dekvloer kan ook voldoen, maar dan wordt de isolatiewaarde uit de constructie gehaald en heeft de dekvloer daar vrijwel geen toegevoegde waarde meer op. Wel zijn er grotere risico’s door materiaalkrimp en onthechting. Door onthechting van een oorspronkelijk hechtende dekvloer zal de bereikte akoestische isolatie aanzienlijk omlaag kunnen gaan. Omdat een zwevende vloer duurder is in aanschaf, wordt toch vaak voor een hechtende dekvloer gekozen. Het is daarom heel belangrijk dat vloerenbedrijven hun ontwerpkennis - zonodig gratis -weggeven en de richtlijn verstrekken. 

Richtlijn

In de richtlijn staat beschreven waarop gelet moet worden bij een zwevende en een hechtende dekvloer. En wordt uitgelegd wat er mis kan gaan. Niet om mensen angst aan te jagen, maar om een realistisch beeld te geven. Het belang van een goede dekvloer komt er in tot uitdrukking. Opdrachtgevers hebben er totaal geen moeite mee om 150 euro per vierkante meter aan decoratieve vloertegels te kopen, terwijl de dekvloerenlegger de ondervloer voor maar enkele luttele euro’s moet leggen… In de praktijk wordt voor een dubbeltje verschil nog geshopt, terwijl eventuele schades die voortvloeien uit een verkeerde keuze voor de ondervloer in de tienduizenden euro’s kunnen lopen. Daarom is het heel belangrijk voor aanvang van de werkzaamheden en bij de keuze van een vloer deze kennis te vergaren!