Download protocol
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
18 november 2021

Protocol 'Samen veilig doorwerken'

De Rijksoverheid heeft samen met de bouw- en technieksector het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ vastgesteld.

Dit protocol wordt telkens aangepast aan de actuele coronamaatregelen. Werk conform dit protocol en benut eventueel tools van de coronahelpdesk om iedereen op veiligheid en gezondheid te attenderen:

Blijf samen veilig doorwerken in de bouw en techniek!

De bouw en techniek hebben vanaf het begin van de coronapandemie veilig doorgewerkt. We staan nu voor een volgende uitdaging. Het aantal besmettingen is hard opgelopen. We willen veilig blijven doorwerken. Dat kan alleen als we met zijn allen de regels van de bouw en techniek goed naleven. Draag geen besmetting aan een ander over. De bestaande preventieve maatregelen hebben in de praktijk hun nut bewezen. We zetten ze nogmaals voor je op een rij:

Bronaanpak

 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD, ook als je gevaccineerd bent.
 • Wacht thuis op de uitslag van je test.
 • Blijf bij een positieve test minstens een week thuis vanaf het begin van je klachten.
 • Blijf in (thuis)quarantaine bij een positief geteste huisgenoot of een ander nauw contact.
 • Reis zoveel mogelijk alleen naar het werk, of alleen met je vaste maat.
 • Volg de instructies op van de GGD en de App CoronaMelder.
 • Werk thuis, als dat mogelijk is.
 • Houd je aan de richtlijnen voor internationale reizen.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Leefregels en werkorganisatie

 • Houd 1,5 meter afstand, geef elkaar werkruimte.
 • Zet het werkgebied zodanig af dat omstanders minstens op 1,5 meter afstand blijven.
 • Pas het aantal bezoekers aan op de ruimte in de showroom.
 • Maak veilige werkafspraken met bewoners voordat je het werk start.
 • Pauzeer op 1,5 meter afstand van elkaar, zo nodig in groepjes.
 • Draag een mondkapje in het OV en bij meer dan twee inzittenden in de bedrijfsbus.
 • Schud geen handen.
 • Was vaak en goed je handen met water en zeep.
 • Nies en hoest in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes.
 • Raak je gezicht niet of zo min mogelijk aan als je met elkaar samenwerkt.
 • Draag zo nodig een mondkapje als contact binnen de 1,5 meter mogelijk is.
 • Deel je gereedschap en telefoon niet met anderen.
 • Maak regelmatig schoon met water en een ontvettend schoonmaakmiddel of met schoonmaakdoekjes.
 • Gebruik geen airco- of verwarmingsunit met recirculatie van lucht.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Draag een mond- of halfgelaatsmasker met FFP2/FFP3-filter bij risicovol werk in zorglocaties.
 • Draag zo nodig bij dat werk ook handschoenen, een veiligheidsbril of spatscherm en een schort.

Vaccinatie

 • Met een coronavaccinatie bescherm je jezelf en verminder je de kans dat je een ander besmet.
Deel dit artikel: