invoering op 1 januari 2024
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
14 november 2023

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Wkb, Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, is een Nederlandse wet die tot doel heeft de kwaliteit en de consumentenbescherming in de bouwsector te verbeteren. De Wkb wordt op 1 januari 2024 ingevoerd en heeft impact op afbouwbedrijven, hoewel de meeste veranderingen gericht zijn op de bouwfase van een project. Hier zijn enkele belangrijke punten over de impact van de Wkb op afbouwbedrijven.

Toegenomen verantwoordelijkheid

Met de invoering van de Wkb worden aannemers, inclusief afbouwbedrijven, verantwoordelijk voor de kwaliteit en de prestaties van hun werk gedurende een periode van 10 jaar na oplevering. Dit betekent dat afbouwbedrijven hun werk zorgvuldig moeten uitvoeren en ervoor moeten zorgen dat het voldoet aan de wettelijke normen.

Onafhankelijke kwaliteitscontrole

Onder de Wkb wordt er meer nadruk gelegd op onafhankelijke kwaliteitscontrole. Afbouwbedrijven kunnen te maken krijgen met externe partijen - zogenoemde kwaliteitsborgers - die hun werk beoordelen en certificeren om te garanderen dat het aan de vereiste kwaliteitsnormen voldoet.

Toename van administratieve lasten

Afbouwbedrijven kunnen te maken krijgen met een toename van administratieve verplichtingen, zoals het bijhouden van documentatie en rapportage over de kwaliteit van hun werk. Dit kan leiden tot extra kosten en tijdsinspanningen.

Veranderingen in aansprakelijkheid

Onder de Wkb kunnen afbouwbedrijven aansprakelijk worden gesteld voor gebreken of tekortkomingen in hun werk, zelfs als deze pas na oplevering aan het licht komen. Dit kan leiden tot potentiële juridische en financiële gevolgen.

Mogelijke concurrentieverstoring

De Wkb kan de concurrentie in de bouwsector beïnvloeden, omdat sommige bedrijven mogelijk beter in staat zijn om aan de nieuwe regels te voldoen dan andere. Dit kan leiden tot verschuivingen in de marktdynamiek.

Het is voor afbouwbedrijven belangrijk om zich goed te informeren over de specifieke vereisten en verplichtingen die de Wkb met zich meebrengt. Wanneer nodig moeten bedrijfsprocessen en praktijken aangepast worden om aan de wet te voldoen. Wanneer opdrachtgevers een opleverdossier wensen, biedt de Afbouw App een handige tool om digitale dossiers aan te maken, aan te vullen met productinformatie en foto’s van het werk en na oplevering de mogelijkheid om het projectdossier te mailen als opleverdossier.  

 

Deel dit artikel: