De betere afbouwbedrijven horen bij Afbouwkeur!
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Voor deelnemers

Je bent trots op jouw Afbouwkeur keurmerk. En terecht! Je hebt (samen met je medewerkers) kwaliteit hoog in het vaandel staan en doet er alles aan om het gezamenlijk kwaliteitsdenken steeds naar een hoger niveau te tillen. Afbouwkeur helpt je daar graag bij. Tijdens de jaarlijkse controles wordt gecheckt om jouw bedrijf nog steeds aan de keurmerk vereisten voldoet, maar de bezoeken worden ook benut om jou en je medewerkers verder te helpen, nieuwe inzichten te bieden en een continu verbeterproces te creëren. Maak gebruik van de tools en hulpmiddelen die Afbouwkeur je biedt:

NIEUW: handige Afbouwkeur App

Alleen afbouwbedrijven die Erkend zijn door Afbouwkeur kunnen gebruik maken van een digitaal kwaliteitssysteem in de vorm van een app met webapplicatie (dashboard). Het doel van de app is om dossiervorming over kwaliteit en veiligheid te vereenvoudigen. Hiermee helpt Afbouwkeur je om een steeds groter wordend bedrijfsrisico te reduceren: de bewijslast voor het leveren van kwaliteit op basis van de juiste uitgangssituatie te verzamelen. En om te voldoen aan de eisen van het Burgerlijk Wetboek en de Wet Kwaliteitsborging. Deelnemers krijgen hiermee een concreet gereedschap in handen om de bedrijfsvoering efficiënter te maken en om risico, faalkosten en ongevallen te reduceren. 

Lees meer & app aanvragen

Kwaliteitscontroles

Als deelnemer van Afbouwkeur krijg je jaarlijks een audit. Steekproefsgewijs word je gecontroleerd door onafhankelijk deskundigen. Het gaat om bedrijfsbezoeken en technische controles op de bouwplaats. Deze worden uitgevoerd door:

Bedrijfsaudit

Uitgevoerd door Providius  

Tijdens een bedrijfscontrole wordt opnieuw beoordeeld of er door alle werkzame personen bij het Afbouwkeur bedrijf op de juiste wijze wordt omgegaan met de administratieve en organisatorische eisen van Afbouwkeur. De richtlijnen hebben betrekking op wettelijke normen, Arbo- en milieuzorg, opleidingen van werknemer, duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een uitgebreide toelichting van een bedrijfsbezoek, alsmede de controlepunten, staan beschreven in het Handboek Afbouwkeur.

Technische audit

Uitgevoerd door Technisch Bureau Afbouw

Bij een technische controle op de bouwplaats wordt beoordeeld of er aan de technische richtlijnen en vereisten van Afbouwkeur wordt voldaan. Hierbij gaat het niet alleen om de kwaliteit van het werk, maar ook om arbeidsomstandigheden en veiligheid. De controleur voert zijn bevindingen tijdens het bouwplaatsbezoek direct in in een speciale App. De controlepunten inzake werkinstructies, materialen, rapportage, werkplek & veiligheid, werkzaamheden, gereedschap & materieel, Arbo, milieu en beoordeling eindproduct staan allemaal genoemd in het Handboek Afbouwkeur.

Garantieverklaring

Afbouwkeur biedt alle deelnemers een Garantieverklaring, die kan worden afgegeven aan opdrachtgevers. Of vraag accountmanager Bart om een digitale versie Garantieverklaring: in de pdf-verklaring kunnen eenvoudig werk- en bedrijfsgegevens worden toegevoegd, waarna het garantiebewijs Afbouwkeur kan worden geprint of per mail aan de klant kan worden verzonden.

Blocnote met controlelijsten en checklists 

Om je te ondersteunen bij zowel de dagelijkse werkzaamheden als minder voorkomende zaken biedt Afbouwkeur aan Erkende bedrijven handige controlelijsten en checklists in een blocnote/notitieblok. Handig om mee te nemen als je bij een klant zaken en aantekeningen wilt noteren. Iedere blocnote heeft 50 vellen met een professionele opmaak, natuurlijk voorzien van het Afbouwkeur logo. De blocnotes zijn gratis te bestellen bij ons secretariaat. Alle checklijsten zijn ook opgenomen in het Handboek Afbouwkeur. Vraag accountmanager Bart van der Vorst om een digitaal exemplaar van een controlelijst, als je die voor jouw onderneming verder wilt verfijnen.

Of maak gebruik van de volgende kant-en-klare controlelijsten:

 • Controlelijst gereedschappen en materialen
 • Checklist opleiding personeel
 • Verklaring Persoonlijke beschermingsmiddelen na verstrekking en uitleg PBM
 • Controlelijst klacht
 • Formulier meer- en minderwerk voor opdrachtgever
 • Registratieformulier ondergrond en omgevingscondities
 • Opleveringsrapport
 • Checklist algemeen & inkoop
 • Checklist bouwplaats & veiligheid
 • Checklist project binnen stucwerk & spuitwerk
 • Checklist project binnenwanden massief
 • Checklist project metal stud
 • Checklist project dekvloeren

Afbouwkeur stootcaps

Wanneer een veiligheidshelm geen verplichting is op de bouwplaats, maar jij en/of jouw medewerkers wel graag hoofdbescherming dragen, dan is de Afbouwkeur stootcap een uitkomst! De veiligheidspet is ontwikkeld om te voldoen aan de dagelijkse behoeften tegen val- en stootschade en is gemaakt conform veiligheidsnorm EN 812. De Afbouwkeur veiligheidspetten staan voor kwaliteit, specialistische kennis, een probleemloos proces én een gerust gevoel. Het dragen van de Afbouwkeur stootcaps is exclusief voorbehouden aan deelnemers van Afbouwkeur. Tegen betaling van de kostprijs (€ 11,79 ex BTW en verzendkosten) zijn er stootcaps te bestellen. 

Bedrijfspagina voor online vindbaarheid

Alle Afbouwkeur deelnemers staan natuurlijk in de bedrijvenzoeker op deze website vermeld. Op deze bedrijfspagina kun je beschrijven voor welke werkzaamheden klanten bij je terecht kunnen, waar je in uitblinkt en wat klanten van jou kunnen verwachten. Ook kunnen mooie referentiebeelden worden getoond. En handig zijn de links naar de eigen website en eventuele social media, waardoor zoekmachines jouw bedrijf nog beter weten te vinden. Je kunt eenvoudig zelf jouw pagina ‘pimpen’, maar als je het lastig vindt, helpen we je er natuurlijk graag bij. 

Tip: Ben je ook lid van NOA, dan wordt de inhoud van jouw bedrijfspagina zowel op noa.nl als afbouwkeur.nl getoond. Je hoeft maar 1x informatie in te voeren en dan is jouw bedrijf meteen beter vindbaar 😁

Pimp jouw bedrijfspagina

Vraag, idee of opmerking?

Heb je een vraag over jouw Erkenning? Of heb je een idee dat je graag met het bestuur van de stichting wilt delen? Mail of bel accountmanager Bart van der Vorst op 06-13 56 23 53 wilt delen? We horen je graag. En helpen je natuurlijk graag verder!