Van en voor Erkende afbouwbedrijven
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Handboek Afbouwkeur

Een bedrijf dat door Afbouwkeur is Erkend ontvangt van onze stichting een overzichtelijk handboek. In het handboek zijn natuurlijk de statuten van de stichting en het reglement opgenomen, maar ook een toelichting op de werkwijze van Afbouwkeur, uitleg over begrippen, aandachtspunten en handige checklijsten.

De inhoud van het handboek helpt om te (blijven) voldoen aan de deelname vereisten van stichting Afbouwkeur. Om Afbouwkeur deelnemer te worden, moet je over de vereiste diploma’s beschikken en/of de toelatingsonderzoeken met goed resultaat doorlopen. Ook nadat het keurmerk is bemachtigd, wordt een Afbouwkeur-bedrijf regelmatig zowel op kantoor als op de bouwplaats bezocht. Tijdens de bedrijfsaudit en technische audits wordt gekeken of het bedrijf nog steeds voldoet aan de kwaliteitseisen die wij stellen.

Deelnamevereisten Afbouwkeur

Ondernemers die het Afbouwkeurmerk voeren, hebben een passende opleiding genoten, of hebben in de praktijk aangetoond voldoende vakmanschap te beheersen. Een Afbouwkeur bedrijf werkt voortdurend aan het scherp houden van alle vaardigheden. Samengevat staat het volgende pakket van eisen uitgebreid beschreven in het handboek:

 • Een Afbouwkeurbedrijf hanteert een bedrijfsmatige uitoefening van het Stukadoors- en Afbouwbedrijf, Plafond- en Wandmontagebedrijf en/of Vloeren- en Terrazzobedrijf
 • Een Afbouwkeurbedrijf voldoet aan de eisen van bedrijfstechniek en vaktechniek (handelskennis en vakbekwaamheid)
 • Een Afbouwkeurbedrijf werkt waar mogelijk met materialen die voldoen aan eisen van NEN-CEN-normen
 • Een Afbouwkeurbedrijf werkt met deugdelijke hulpmaterialen en gereedschappen
 • Een Afbouwkeurbedrijf werkt volgens de eisen aan Arbo-, milieu- en kwaliteitszorg
 • Een Afbouwkeurbedrijf registreert opleidingen van werknemers en maakt opleidingsplannen
 • Een Afbouwkeurbedrijf hanteert, waar mogelijk, de NOA-voorwaarden 'zakelijk- en consumentenverkeer' en brengt offertes uit die voldoen aan minimumvoorwaarden
 • Een Afbouwkeurbedrijf heeft een geschikte opslagruimte voor goederen
 • Een Afbouwkeurbedrijf hanteert een procedure voor het plannen van werk, beschikt over een procedure voor het signaleren, registreren en afhandelen van meer- en minderwerk, voert werkzaamheden uit volgens oppervlakte-beoordelingsrichtlijnen van TBA en registreert de soort ondergrond per opdracht, het aantal manuren en verwerkte materialen per project in een projectdossier
 • Een Afbouwkeurbedrijf houdt wanneer nodig een klachtenadministratie bij
 • Een Afbouwkeurbedrijf hanteert een zorgvuldige procedure bij oplevering en controleert of werk is uitgevoerd conform opdracht.

Inhoud Handboek Afbouwkeur

Om aan de eisen te kunnen blijven voldoen, gebruikt een Afbouwkeur bedrijf de uitleg en controlelijsten uit het handboek:

 • Werkwijze stichting Afbouwkeur
 • Bedrijfscontroleformulier
 • Controlepunten technische audits
 • Richtlijnen offertes
 • Wettelijke verplichtingenarbeidsomstandigheden
 • Aandachtspunten wettelijke eisen opslagruimte en milieuzaken
 • Garantieverklaring Afbouwkeur
 • Onderhoudsadvies stukadoorswerk
 • Onderhoudsschema stukadoorswerk binnen
 • Onderhoudsschema kunststof vloerafwerkingen
 • Onderhoudsschema siergrindvloeren
 • Onderhoudsschema Terrazzo
 • Allerhande praktische controlelijsten om bedrijfsprocessen en afspraken efficiënt te laten verlopen
KEURMERK?
Ben je afbouwprofessional en wil je ons

KEURMERK?

Beantwoord slechts 6 vragen om te weten te komen of jij aan de basisvoorwaarden van Afbouwkeur voldoet. Dan kun je direct een toelatingsonderzoek aanvragen.

Handboek aanvragen

Deelnemers kunnen een Handboek Afbouwkeur aanvragen bij ons secretariaat. Een fysiek en/of digitaal exemplaar wordt gratis ter beschikking gesteld. Heb je belangstelling voor de inhoud en praktische hulpmiddelen van Afbouwkeur, maar je bent geen deelnemer? Neem dan contact op met accountmanager Bart van der Vorst.